Table of Contents

    Het Internet of Things (IoT) verwijst naar een netwerk van onderling verbonden – of “slimme” apparaten of systemen. Sensoren, software en andere technologieën zijn ingebed in apparaten om gegevens te verzamelen, te verbinden en uit te wisselen met andere apparaten of systemen. IoT-apparaten en -systemen kunnen via internet op afstand worden bewaakt en bestuurd.

    In België gebruikte 68,08 % van de individuen het internet der dingen voor privédoeleinden in 2022. Die score plaatst ons land boven het Europese gemiddelde, maar aanzienlijk onder de cijfers die worden waargenomen in Luxemburg (79,32 %) en vooral in Nederland, dat de eerste plaats inneemt in de EU (89,55 %).

    In België gebruiken individuen vooral alledaagse voorwerpen zoals een smart-tv (51,16 %), een gameconsole (23,04 %), een smartwatch of fitnessarmband (22,99 %), een home-audiosysteem of slimme speakers (17,38 %). Ze gebruiken in mindere mate huishoudelijke voorwerpen zoals aangesloten thermostaten, meters of lampen (14,13 %) en aangesloten huisalarmsystemen, rookmelders en beveiligingscamera's (12,67 %). De typologie van het gebruik van geconnecteerde objecten in België is in grote lijnen vergelijkbaar met die van het gemiddelde van de EU27 en de buurlanden. Er moet echter worden opgemerkt dat Luxemburg en vooral Nederland voor de meeste categorieën verbonden objecten redelijk ver voorligt op de verschillende landen in de steekproef.

    Laatst bijgewerkt
    15 januari 2024