Table of Contents

  Marktaandelen van de operatoren (historische operator en de nieuwkomers)

  In juni 2022 zal de gevestigde operator bijna 44 % van de markt voor vaste breedband in België in handen hebben, tegenover 56 % voor nieuwkomers. Vergeleken met 2021 is het aandeel van de gevestigde exploitant met bijna 1,4 procentpunten gedaald. Het marktaandeel van nieuwkomers bedraagt gemiddeld 61 % in de EU27.

  Mobiele dekking – november 2022

  Proximus

  De dekking van de Belgische bevolking door het 4G-netwerk van Proximus is over het algemeen zeer goed. Er zijn echter nog enkele gebieden in het zuidoosten en zuiden van het land waar de dekking relatief beperkt blijft. Het gaat hier vooral om geografisch geïsoleerde gebieden met een lage bevolkingsdichtheid.

  Orange

  De dekking van het 4G-netwerk van Orange is over het algemeen zeer goed. Er blijven een paar kleine gebieden over waar de dekking niet optimaal is, in het zuiden en zuidoosten van het land. Er moet worden opgemerkt dat deze gebieden talrijker zijn dan voor het 4G-netwerk van Proximus.

  Telenet/Base

  De dekking van het 4G-netwerk van Telenet is iets minder goed dan die van zijn twee grootste concurrenten. Er zijn met name meer gebieden met suboptimale dekking dan bij de andere 2 operatoren.

  Dekking vaste breedband - Augustus 2022

  Dekking van de huishoudens door vaste breedband (30 Mbps)

  De dekkingsgraad van huishoudens met vaste breedbandinternetnetwerken van minstens 30 Mbps in België is bijna 100 % (99,4 %). De kaart toont dat er, vooral in de provincies Luxemburg, Namen, Luik en Henegouwen, verschillende gebieden zijn waar de dekking minder dan 50% van de huishoudens bedraagt. Deze regio's zijn voornamelijk dunbevolkt, wat operatoren niet aanmoedigt om te investeren in de aanleg of verbetering van hun netwerken.

  Om de dekking in deze gebieden uit te breiden, gaan België en het Waalse Gewest door met de uitvoering van het actieplan voor witte zones.

  Dekking van de huishoudens door vaste breedband (100 Mbps)

  Voor hogesnelheidsinternet van minstens 100 Mbps is de dekking zwakker, voornamelijk in bepaalde gebieden in Wallonië. De gebieden waar de dekking minder dan optimaal is, zijn in feite talrijker en groter dan voor de 30 Mbps-dekking.

  Vaste breedbanddekking van huishoudens (1Gbps)

  De dekking van huishoudens voor zeer snelle breedband van minstens 1 Gbps is gunstig in Vlaanderen en het Brussels Gewest, maar blijft fragmentarisch in het Waals Gewest.

  Dekking huishoudens vaste breedband

  5G-dekking

  In 2022 zal bijna 30 % van de huishoudens in België gedekt zijn door 5G mobiele technologie. Dit is een aanzienlijke stijging ten opzichte van 2021, toen het percentage slechts 4 % bedroeg. Ondanks deze positieve ontwikkeling blijft België ver achter in de uitrol van 5G en staat het op de 25e plaats in de EU-ranglijst, ver achter het Europese gemiddelde (81,2 %) en de belangrijkste buurlanden.

  Laatst bijgewerkt
  16 januari 2024