Table of Contents

  Een domeinnaam is een unieke naam die een particulier, een onderneming of een organisatie identificeert op het internet. Technisch gezien beschikt elke computer die aangesloten is op het internet over een IP-adres (Internet Protocol) waarmee hij geïdentificeerd kan worden.

  De domeinnaam bestaat uit twee delen:

  • het secondleveldomein (second-level domain of SLD), die overeenkomt met een reeks karakters (eigennaam, merk…)
  • het topleveldomein (top-level domain of TLD) of extensie. De extensie kan generisch zijn (generic top-level domain of gTLD), zoals “.org” of “.net”. “.vlaanderen”, “.berlin”, “.brussels”, of equivalenten met landcodes (country code top-level domain of ccTLD), zoals “.be” of “.nl”.

  Aantal .be-domeinnamen

  Het aantal .be-domeinnamen groeit gestaag sinds 2007. In 2022 zullen er 1.743.516 .be-domeinnamen zijn. Dit is een stijging van 0,33% ten opzichte van 2021.

  Aantal en groei van het aantal domeinnamen “.brussels” en “.vlaanderen”

  De. brussels- en. vlaanderen-domeinen zijn beschikbaar sinds het najaar van 2014. Het aantal. vlaanderen-domeinnamen is tussen 2018 en 2022 licht gedaald.  Het aantal. brussels-domeinnamen daarentegen is in dezelfde periode gestaag gegroeid.

  Soorten websites

  Onderstaande tabellen tonen de verdeling van de belangrijkste beroepssectoren in verhouding tot het totale aantal ".be", ".brussels" en ".vlaanderen" sites (bron: jaarlijks DNS belgium rapport).

  Nationaliteit van de houders van de domeinnamen

  Bijna 70 % van de houders van een .be-domeinnaam zijn Belgen. De Nederlanders vormen de tweede grootste groep, met bijna 18 % van de .be-domeinnaamhouders. Voor “. brussels" en “. vlaanderen" domeinnamen stellen we een sterkere nationale verankering vast.

  Top-level domein (TLD)

  Belgen zweren bij .be-domeinnamen (56,6 %). Op de tweede plaats (16,7 %) staan ".com"-domeinnamen. ".eu"-domeinnamen vervolledigen de top 3 met een score van 6,9 %. Domeinnamen die eindigen op ".brussels" en ".vlaanderen" vertegenwoordigen slechts een zeer klein deel van al de domeinnamen.

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2024