Table of Contents

  Het is essentieel dat bedrijven begrijpen aan welke risico's ze zijn blootgesteld en dat ze passende maatregelen nemen om zich tegen deze risico's te beschermen. Het hebben van personeel dat zich bewust is van beveiligingskwesties en dat in staat is om de mogelijke gevolgen van een beveiligingsincident correct te begrijpen, is een integraal onderdeel van een goed beveiligingsbeleid. 

  Welke ICT-beveiligingsmaatregelen gebruiken bedrijven het meest?

  Bedrijven gebruiken 11 ICT-beveiligingsmaatregelen die betrekking hebben op:

  • toegang tot gegevens,
  • opslag,
  • verwerking,
  • herstel,
  • documentatie na een incident,
  • preventie van toekomstige risico's.

  Authenticatie door middel van een veilig wachtwoord en het gebruik van een gegevensback-up zijn de beveiligingsmaatregelen die het meest worden gebruikt door alle bedrijven, in tegenstelling tot identificatie en authenticatie met behulp van biometrische middelen en gegevensversleuteling.

  Hoeveel bedrijven gebruiken meer dan één ICT-beveiligingsmaatregel?

  Bijna alle bedrijven, ongeacht hun grootte, gebruiken minstens één ICT-beveiligingsmaatregel. Het is vanaf het gebruik van minstens vijf ICT-beveiligingsmaatregelen dat de kloof tussen kleine en grote bedrijven groter wordt (58,7 % van de kleine bedrijven tegenover 96,8 % van de grote bedrijven).

  Welke bedrijfssectoren gebruiken het meest de beveiligingsmaatregelen?

  De volgende tabel toont dezelfde indicatoren per bedrijfssector. De productie- en IT-sectoren zijn de grootste gebruikers van beveiligingsmaatregelen.

  Hoeveel bedrijven hebben hun beveiligingsbeleid onlangs herzien en documentatie voorzien?

  Naast het hebben van een adequaat beveiligingsbeleid is het noodzakelijk om dat beleid up-to-date te houden en regelmatig te herzien.

  Hoe communiceren bedrijven hun beveiligingsmaatregelen intern?

  Voor een goede communicatie is het ook belangrijk om documenten te hebben over de IT-beveiligingsmaatregelen en -praktijken die binnen het bedrijf van kracht zijn.

  Hoeveel bedrijven vergroten het bewustzijn van ICT-beveiligingsverplichtingen onder werknemers

  Bewustmaking van het personeel is ook een belangrijk onderdeel van een effectief beveiligingsbeleid. Meer dan de helft van de bedrijven maakt zijn personeel bewust van ICT-beveiligingskwesties, en meer dan vier op de tien doet dat op vrijwillige basis door interne training of informatie.

  Wie voert IT-beveiligingsactiviteiten uit in de onderneming?

  IT-beveiligingsactiviteiten worden in iets meer dan vier op de tien bedrijven uitgevoerd door het personeel van het bedrijf en in bijna acht op de tien bedrijven door externe dienstverleners.

  Hoe zit het met de herziening van beveiligingsmaatregelen, communicatie en ICT-beveiligingsgerelateerde activiteiten binnen bedrijfssectoren?

  De volgende tabel geeft informatie over de bedrijfssectoren die het meest gebruikmaken van deze IT-beveiligingsmaatregelen.

  Laatst bijgewerkt
  4 december 2023