“Thuiswerk” is het werk dat de werknemer thuis verricht. Het gaat dus niet noodzakelijk om telewerk, dat wordt verricht met behulp van telecommunicatie.

De gegevens hieronder zijn afkomstig van de enquête over de arbeidskrachten (EAK), in het Engels ook “Labour Force Survey (LFS)” genoemd. Voor die enquête wordt aan werknemers gevraagd of zij tijdens de maand voorafgaand aan de enquête nooit, soms (minder dan 50% van de werkdagen), gewoonlijk (50% van de werkdagen of meer) of altijd (elke dag) thuis hebben gewerkt. De categorie van personen die “gewoonlijk” thuis hebben gewerkt, omvat ook de personen die altijd thuis hebben gewerkt.

Thuiswerk in België

In 2022 werkte 33,9 % van de werknemers in Belgïe soms of gewoonlijk thuis. Door de coronacrisis werd de nood om thuis te werken hoog, de gevolgen van de COVID-crisis op lange termijn zijn duidelijk zichtbaar.

Er is een sterk verband tussen het opleidingsniveau en de frequentie van thuiswerk. Het percentage werknemers dat soms of gewoonlijk thuiswerkt, is immers beduidend hoger bij personen met een hoog opleidingsniveau in vergelijking met werknemers die laag en gemiddeld geschoold zijn. Dat valt waarschijnlijk te verklaren door het feit dat werknemers met een hoog opleidingsniveau functies bekleden die zich veel beter lenen tot thuiswerk, dat in dat geval vergelijkbaar is met telewerk.

Het hoeft niet te verbazen dat werknemers die het meest geneigd zijn om thuis te werken, terug te vinden zijn in de beroepen met de hoogste kwalificaties. Bijna zeven werknemers op de tien die een intellectueel, wetenschappelijk of artistiek beroep dan wel een leidinggevend beroep uitoefent, werkt soms of regelmatig van thuis uit.

Het percentage werknemers dat thuiswerkt verschilt ook sterk naargelang de bedrijfssector. De sector van “informatie en communicatie” bevat het grootste aandeel werknemers die soms of gewoonlijk thuiswerken (78,26%), gevolgd door de sector van financiële activiteiten en verzekeringen (74,92%) en de extraterritoriale activiteiten (77,7%). 

Thuiswerk in de Europese Unie

De weergegeven cijfers voor de Europese Unie komen uit de databank van Eurostat.

Er zijn binnen Europa grote verschillen wat betreft het percentage werknemers dat soms of gewoonlijk thuiswerkt. In 2022 had Nederland het hoogste percentage werknemers dat soms thuiswerkt (34,8%). België komt hier op de zesde plaats terecht (18,9%) en scoort hiermee boven het EU-gemiddelde (12,2%). Als we kijken naar het percentage werknemers dat gewoonlijk thuiswerkt, scoort Ierland het hoogst (25,4%). Ook hier eindigt België opnieuw op de zesde plek (16,7%), opnieuw boven het EU-gemiddelde (10,3%). 

Laatst bijgewerkt
15 januari 2024