Table of Contents

  Deze pagina onderzoekt het gedrag van Belgische ondernemingen met betrekking tot de impact van hun ICT op het milieu, met name wat betreft het printen van papier, het energieverbruik van apparatuur en de beslissing om ICT-apparatuur aan te kopen.

  Ondernemingen en het afdrukken van papier

  Ongeacht hun grootte zijn Belgische ondernemingen bewust van de impact van het printen van papier op het milieu. Veel bedrijven nemen maatregelen om de hoeveelheid papier die ze gebruiken te verminderen. Grote bedrijven doen de meeste inspanningen. Het percentage bedrijven in België dat actie onderneemt (alle groottes samen) ligt echter hoger dan het EU-gemiddelde.

  Ondernemingen en het energieverbruik van ICT-materiaal

  In 2022 doen grote ondernemingen in België veel meer moeite dan kleine om maatregelen te nemen om het energieverbruik van hun ICT-materiaal te verminderen. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat grote ondernemingen over meer middelen beschikken om te investeren in energiezuinig materiaal. Bovendien scoren Belgische ondernemingen, ongeacht hun grootte, lager dan het Europese gemiddelde.

  Ondernemingen en aankoopbeslissingen voor ICT-materiaal

  Bij de aankoop van ICT-materiaal houden grote ondernemingen meer rekening met de mogelijke milieueffecten van dat materiaal dan kleine en middelgrote ondernemingen. Die bevinding komt overeen met de cijfers die werden verkregen voor 2022. Kleine Belgische ondernemingen zijn echter de enigen die in deze categorie boven het EU-gemiddelde scoren.

  Laatst bijgewerkt
  4 december 2023