Table of Contents

    In België stelt 78,9 % van de ondernemingen draagbare toestellen ter beschikking van werknemers (laptops, tablets, smartphones) zodat zij voor beroepsdoeleinden kunnen gebruikmaken van een mobiele internetverbinding, tegenover 69,9 % op Europees niveau. Dat stemt overeen met een stijging met 4,9 procentpunt ten opzichte van 2019 (74 %).

    De bereidheid om dat soort toestel voor professionele doeleinden te verstrekken, hangt samen met de grootte van het bedrijf. In België verstrekt 95,7 % van de grote bedrijven dat soort toestel aan zijn werknemers, tegenover 89,1 % van de middelgrote en 76,5 % van de kleine bedrijven.

    Laatst bijgewerkt
    15 januari 2024