Table of Contents

  De ICT-sector bestaat uit industriële takken en dienstactiviteiten.

  De industriële takken zijn:

  • Vervaardiging van elektronische onderdelen printplaten (26.1)
  • Vervaardiging van computers en randapparatuur (26.2)
  • Vervaardiging van communicatieapparatuur (26.3)
  • Vervaardiging van consumentenelektronica (26.4)
  • Vervaardiging van magnetische en optische media (26.8)

  De activiteiten van de dienstensector zijn:

  • Groothandel in informatica- en communicatieapparatuur (46.5)
  • Uitgeverijen van software (58.2)
  • Telecommunicatie (61)
  • Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancy en aanverwante activiteiten (62)
  • Gegevensverwerking, webhosting (63.1)
  • Reparatie van computers en communicatieapparatuur (95.1)

  Demografie van ondernemingen in de ICT-sector

  In 2021 waren er 49.370 bedrijven actief in de ICT-sector in België. Dat cijfer ligt bijna 5 % hoger dan in 2020 en 15 % hoger over de hele observatieperiode (2018-2021). De sectoren 62 en 63.1 hebben het meest bijgedragen tot die groei. Meer dan 99 % van de bedrijven in de ICT-sector behoren tot de dienstensector en handel. Sector 62 is goed voor bijna 77 % van alle bedrijven in de ICT-sector. Een andere interessante bevinding is dat meer dan 85 % van de bedrijven in de ICT-sector, micro-ondernemingen zijn met 1 tot 4 werknemers.

   

   

  Omzet ICT-sector

  De omzet in de ICT-sector zal in 2022 naar verwachting meer dan 58 miljard euro bedragen, een stijging van meer dan 11 % ten opzichte van 2021. Over de gehele observatieperiode (2019-2022) groeide de omzet van de sector met bijna 25 %, aangedreven door de 62- en 46.5-sectoren.  Net als het aantal bedrijven wordt het grootste deel van de omzet van de sector (bijna 96 % van het totaal) gegenereerd door de dienstensector en handel. Daarbinnen is sector 62 goed voor bijna 44 % van de totale omzet van de sector, gevolgd door sector 46.5 met 26 %. De industriële branches genereren slechts 4 %.

   

   

  Investeringen in de ICT-sector

  De investeringen in de ICT-sector zijn in 2022 opgelopen tot 2,6 miljard euro, een stijging van 29 % ten opzichte van 2019. De grootste investeringen worden gedaan in de 61 branche, die alleen al goed is voor meer dan 60 % van de totale investeringen in de sector. Dat komt doordat dit een zeer kapitaalintensieve tak is die grote investeringen vereist, met name om de uitrol van telecommunicatie-infrastructuren te financieren.

  Verdeling van omzet en investeringen in de ICT-sector naar type activiteit

  De dienstensector levert veruit de grootste bijdrage aan de omzet en investeringen in de ICT-sector in België, met respectievelijk 95,6 % en 97,4 %. Daarin zijn de sectoren 61, 62 en 46.5 de drijvende krachten. De industriële branches zijn goed voor minder dan 5% van de omzet en investeringen, met branche 26.1 als grootste bijdrage.

  Tewerkstelling in de ICT-sector

  In 2022 telde de ICT-sector 123.441 werknemers, een stijging van 10 % ten opzichte van 2021. Over de hele observatieperiode (2019-2022) nam het personeelsbestand met bijna 16 % toe. De twee vestigingen waarvan het personeelsbestand tijdens de waarnemingsperiode de sterkste groei liet optekenen, zijn tak 62 (+30 %) en tak 63.1 (+25 %). Ook het aantal medewerkers in tak 58.2 stijgt met 20 %. In alle industriële takken van de sector neemt het personeelsbestand af. Tak 61 registreerde een personeelsdaling van meer dan 6%, na de consolidatiebeweging die al jaren op het werk heerste. De industriële takken vertegenwoordigen slechts 6 % van het totale aantal werknemers in de ICT-sector tegen 94 % voor de takken van handel en diensten. De grootste job verschaffers in de sector zijn de takken 62 en 61, die goed zijn voor meer dan 77 % van de totale werkgelegenheid.

  In- en uitvoer in de ICT-sector

  De Belgische export van ICT-producten bereikte bijna 10 miljard euro in 2022, een stijging van 20% ten opzichte van 2021. De invoer bedroeg daarentegen 17,6 miljard euro, een stijging van meer dan 22% ten opzichte van 2021.

  De ICT-handelsbalans vertoont een tekort. Het tekort zal in 2022 oplopen tot bijna 7,7 miljard euro, een stijging van 24 % ten opzichte van 2021. De sectoren 26.2 en 26.3, waartoe de meeste computer- en communicatieapparatuur behoort die voor het grote publiek bestemd zijn, vertonen een groot tekort aangezien deze producten voor een groot deel geïmporteerd worden uit landen buiten de EU. Tot slot houden de cijfers voor de buitenlandse handel uitgedrukt volgens het communautair concept rekening met de doorvoerhandel voor zowel de uitvoer als de invoer. In een land zoals België, dat zeer open staat voor buitenlandse handel en over grote havens beschikt, heeft de doorvoerhandel een aanzienlijke invloed op de stijging van de export- en importcijfers, aangezien een groot deel van de producten die België in-of uitvoert niet voor België bestemd zijn of zijn oorsprong vindt in België.

  Laatst bijgewerkt
  4 december 2023