Table of Contents

    In 2022 werden 420 ICT-octrooiaanvragen ingediend door Belgische bedrijven, een daling van 18,13 % ten opzichte van 2021.

    De Belgische aanvragen voor alle categorieën octrooien zijn tussen 2021 en 2022 gedaald, met uitzondering van de categorie “meettechnieken”. De categorieën "informatica" en "meettechnieken" zijn in 2022 goed voor iets meer dan de helft van al de ICT-octrooiaanvragen van Belgische bedrijven.

    Laatst bijgewerkt
    4 december 2023