Table of Contents

  Hier vindt u klachten en meldingen van individuen over handelspraktijken die online plaatsvinden, en geeft hun evolutie in vergelijking met het voorgaande jaar weer.

  Klachten en meldingen in de digitale economie

  In 2020 registreerde de Algemene Directie Economische Inspectie 19.866 signalen (klachten en meldingen) over (onder haar bevoegdheid vallende) bedrijfsvoering in de digitale economie. Dat betekent een stijging van 30,41 % in registraties in vergelijking met 2019 (15.234 signalen).

  Elektronische handel als verkoopmethode vormt 98,1 % van de klachten en meldingen die in 2020 zijn geregistreerd. Merk op dat de categorieën “Spamming met poging tot fraude”, “Betaalde handelspraktijken via sms” en “Illegale handelspraktijken via 0903-nummers” niet langer zijn opgenomen wegens een wijziging in de nomenclatuur van het casemanagement systeem. Die zijn geïntegreerd in de “Elektronische handel als verkoopkanaal” en “Ongevraagde elektronische reclame” die in 2020 zijn overgenomen. Aangezien die drie categorieën nu worden opgenomen in e-commerce als verkoopmethode, zien we in 2020 een stijging van 31,43 % (19,371 signalen) ten opzichte van 2019 (14,739 signalen) .

  Categorieën van de klachten en meldingen

  De tabel toont de uitsplitsing van de klachten en meldingen per categorie voor het jaar 2020. Deze cijfers zijn berekend op basis van het aantal meldingen die ingegeven zijn op de website Meldpunt. Die website is het resultaat van een samenwerking tussen het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD), de Federale Politie, de FOD Financiën en de FOD Economie, die ook het systeem beheert.

  Bijna acht van de tien klachten en meldingen komen uit volgende drie categorieën: het niet-leveren van een product of dienst betaald reeds betaald bij bestellen (48,6 %), misleidende marketingpraktijken (22,3 %) en namaak (10,6 %).

  Merk op dat de categorieën “Spam”, “Phishing”, “Sms met toeslag”, “090X”, “Agressieve handelspraktijken” niet meer individueel zijn opgenomen omdat ze het gevolg zijn van een wijziging in de nomenclatuur van het casemanagementsysteem. Die zijn opgenomen in de categorieën die in 2020 zijn opgenomen.

  Laatst bijgewerkt
  8 december 2021