Table of Contents

    In 2020 heeft 91 % van de Belgische huishoudens een internetverbinding thuis, dat is een stijging van 1,6 procentpunt ten opzichte van 2019.

    België bevindt zich rond het EU27-gemiddelde, maar blijft achter op drie buurlanden, Nederland (97 %), Duitsland (96 %) en Luxemburg (94 %). De gegevens van Frankrijk zijn nog niet beschikbaar door omstandigheden die verband houden met de gezondheidscrisis.

    De aanwezigheid van kinderen in huishoudens is een stimulans om een internetverbinding te hebben, aangezien 98 % van de huishoudens met minstens 1 kind verbonden is, tegenover slechts 88 % van de huishoudens zonder kinderen.

    Laatst bijgewerkt
    8 december 2021