Table of Contents

  Wat is WiD?

  De WiD-index meet het succes van EU-lidstaten bij het overbruggen van de hardnekkige digitale kloof tussen mannen en vrouwen.

  De WiD brengt 12 relevante indicatoren samen, opgebouwd rond drie componenten:

  1. internetgebruik (6 indicatoren)
  2. vaardigheden van internetgebruikers (3 indicatoren)
  3. vaardigheden van specialisten en werkgelegenheid (3 indicatoren)

  Elke indicator is geconstrueerd met behulp van een gewogen rekenkundig gemiddelde. Alle individuele indicatoren in elke component worden als even belangrijk beschouwd en worden daarom gelijk gewogen: 1/6e voor elk van de zes indicatoren van de component "internetgebruik"; 1/3e voor elk van de drie indicatoren van de sectie "internetgebruikersvaardigheden"; 1/3e voor elk van de drie indicatoren van de component “gespecialiseerde vaardigheden en werkgelegenheid”. De aggregatie van de totale index is gebaseerd op een gelijke weging (1/3e) die wordt toegepast op elk van de drie componenten van de WiD-index.

  Score van België op WiD 2022

  België staat opnieuw op de 12e plaats van de 27 EU-lidstaten, en was ook 12e in de WiD 2021. Ons land behaalt een algemene score van 58,3 voor de WiD 2022 (score variërend van 0 tot 100), wat iets hoger is dan het Europese gemiddelde (54,9). De Belgische score is verbeterd in vergelijking met de WiD 2021 (55,6) en de WiD 2020 (52,79), maar die verbetering volstaat niet om de vooruitgang van de andere Europese landen in te halen, wat verklaart waarom België op de 12e plaats in de Europese rangschikking blijft staan. De WiD 2022 is berekend op basis van gegevens voor het jaar 2021.

  Internetgebruik in België volgens WiD-2022

  België staat op de 12e plaats in het onderdeel “internetgebruik" en zijn score (72) is hoger dan het Europese gemiddelde (63). Dat is een verbetering van 2 plaatsen ten opzichte van de WiD 2021.

  België scoort het best voor internetgebruikers, met een score van 92% op de 8e plaats, en voor het percentage personen dat nog nooit het internet heeft gebruikt, met een score van 5% op de 8e plaats.

  Wat betreft de twee slechtste ranglijsten van ons land, die hebben invloed op de volgende twee toepassingen:

  • 5% van de vrouwelijke internetgebruikers nam deel aan onlineconsultaties of stemde online (23e plaats, net als bij WiD 2021);
  • 73% van de vrouwen maakte gebruik van e-government onder de internetgebruikers die formulieren moeten indienen (15e plaats); dat is een stijging met 10 procentpunten ten opzichte van de WiD 2021 en een stijging met vier plaatsen op de Europese ranglijst.

  Competentie van Belgische internetgebruikers volgens WiD-2022

  België staat op de 16e plaats in het onderdeel "vaardigheden van internetgebruikers", met een algemene score (51) die onder het Europese gemiddelde (53) ligt. Dat is een daling van 5 plaatsen op de Europese ranglijst.

  De zwakste resultaten van België zijn:

  • het percentage vrouwen met ten minste digitale basisvaardigheden (52%), waarmee België op de 18e plaats staat en acht plaatsen daalt ten opzichte van de WiD 2021, met een negatief verschil van 6 procentpunten;
  • het percentage vrouwen met ten minste basissoftwarevaardigheden (64%), waarmee België op de 17e plaats staat, zeven plaatsen lager dan in de WiD 2021.

  De Belgische prestaties op de laatste indicator laten ook een daling zien met 23% van de vrouwen die meer geavanceerde digitale vaardigheden hebben (een negatief verschil van 9 procentpunten in vergelijking met de WiD 2021), wat een daling is van twee plaatsen in de Europese ranglijst.

  Expertise en tewerkstelling in België volgens WiD-2022

  België staat op de 11e plaats, met een score (51) die boven het Europese gemiddelde (49) ligt. Dat is een vooruitgang van drie plaatsen ten opzichte van de WiD 2021 (14e plaats, score van 47).

  Dat is opnieuw het onderdeel waarvoor ons land de beste en de slechtste plaats behaalt voor een indicator (niet-gestandaardiseerd), met een daling van één plaats ten opzichte van de WiD 2021 voor beide indicatoren:

  • 11% (ongecorrigeerde) loonkloof tussen mannen en vrouwen (3e plaats);
  • 8% van de vrouwen studeert af in Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) (25e plaats).

  België wint één plaats voor het percentage ICT-specialisten (WiD 2021: 10e).

  Laatst bijgewerkt
  23 december 2022