Table of Contents

  De WiD-Index meet het succes van EU-lidstaten bij het overbruggen van de hardnekkige digitale kloof tussen mannen en vrouwen.

  De WiD brengt 12 relevante indicatoren samen, opgebouwd rond drie componenten:

  1. internetgebruik (6 indicatoren)
  2. Vaardigheden van internetgebruikers (3 indicatoren)
  3. Vaardigheden van specialisten en werkgelegenheid (3 indicatoren)

  Elke indicator is geconstrueerd met behulp van een gewogen rekenkundig gemiddelde. Alle individuele indicatoren in elke component worden als even belangrijk beschouwd en worden daarom gelijk gewogen: 1/6 voor elk van de 6 indicatoren in de component "Internetgebruik"; 1/3 voor elk van de 3 indicatoren van de sectie "Internetgebruikersvaardigheden"; 1/3 voor elk van de 3 indicatoren van de component “gespecialiseerde vaardigheden en werkgelegenheid”. De aggregatie van de totale index is gebaseerd op een gelijke weging (1/3) die wordt toegepast op elk van de drie componenten van de WiD-index.

  Score van België op WiD-2021

  België staat op de 12e plaats van de 27 EU-lidstaten (het was 11e op WiD-2019). Het behaalt een algemene score van 55,6 voor de WiD 2021 (score van 0 tot 100), een waarde die iets hoger is dan het Europese gemiddelde (53,2). De Belgische score is verbeterd ten opzichte van de WiD-2019 (51,4) en de WiD-2020 (52,79), maar die verbetering is niet voldoende om de vooruitgang van andere Europese landen in te halen, wat de daling in de EU-ranglijst verklaart. Opgemerkt moet worden dat de WiD-2021 wordt berekend op basis van gegevens over het jaar 2020.

  Internetgebruik in België volgens WiD-2021

  België staat op de 14e plaats en doet het met een score van 63 beter dan het Europese gemiddelde (60). Dat is een daling van 2 plaatsen ten opzichte van WiD-2019 (België stond op de 16e plaats voor de WiD-2020).

  Voor die rubriek heeft België de beste ranking wat betreft onlinebankdiensten, hier nemen we de 8e plaats met een score van 82 %, en wat betreft individuen die nooit het internet gebruikten, nemen we ook de 8e plaats met een score van 6 %. 

  Wat betreft de twee slechtste ranglijsten van ons land, die hebben invloed op de volgende twee toepassingen:

  • 5 % van de vrouwelijke internetgebruikers nam deel aan onlineconsultaties of stemde online (23e plaats);
  • 63 % van de vrouwen maakt gebruik van e-government onder de internetgebruikers die formulieren moeten indienen (19e plaats); dit betekent echter een stijging met 13 procentpunt ten opzichte van de WiD-2020

  Volgens WiD-2019 stond België respectievelijk 20e en 25e voor die indicatoren (in vergelijking met de 24e en 25e plaats volgens WiD-2020).

  Wat betreft het percentage internetgebruikers dat heeft deelgenomen aan onlineraadplegingen of stemmen, is dat een daling van 3 plaatsen sinds het Verenigd Koninkrijk in 2020 de Europese Unie heeft verlaten.

  Competentie van Belgische internetgebruikers volgens WiD-2021

  België staat op de 11e plaats in het klassement voor het luik “Vaardigheden van internetgebruikers”, ondanks onze algemene score (57) boven het Europese gemiddelde (53) ligt.

  Wat de rangschikking betreft, is het slechtste resultaat van België het percentage vrouwen met meer geavanceerde digitale vaardigheden (32 %), waarmee België op de 14e plaats staat. Dat is een vooruitgang van 3 plaatsen ten opzichte van WiD-2019 (en van één plaats ten opzichte van WiD-2020), met een positief verschil van 4 procentpunt in het voordeel van vrouwen.

  De Belgische prestaties op de andere twee indicatoren vertonen een zekere stagnatie:

  • de 10e plaats voor digitale basisvaardigheden (WiD-2019: 10e; WiD-2020: 11e) 
  • de 10e plaats voor basissoftwarevaardigheden (WiD-2019: 9e; WiD-2020: 11e).

  Expertise en tewerkstelling in België volgens WiD-2021

  België staat op de 14e plaats en doet het met een score van 47 die gelijk is met het Europese gemiddelde. Dat is een vooruitgang van 3 plaatsen ten opzichte van WiD-2020 (17e plaats, score van 44). In vergelijking met de WiD-2019, stond België op de 11e plaats met een score van 46,3.

  Dit is het onderdeel waarvoor ons land nogmaals de beste en de slechtste plaats krijgt voor een indicator (niet-gestandaardiseerd):

  • 11 % (ongecorrigeerde) loonkloof tussen mannen en vrouwen (2e plaats);
  • 8 ‰ van de vrouwen studeerden af in Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) (24e plaats).

  België stijgt een plaats voor de loonkloof tussen mannen en vrouwen (WiD-2020: 3e). Voor afgestudeerden in STEM, schuift België drie plaatsen op (WiD-2020: 27e). 

  Laatst bijgewerkt
  13 december 2021