Table of Contents

  Een domeinnaam is een unieke naam die een particulier, een onderneming of een organisatie identificeert op het internet. Technisch gezien beschikt elke computer die aangesloten is op het internet over een IP-adres (Internet Protocol) waarmee hij geïdentificeerd kan worden.

  De domeinnaam bestaat uit twee delen:

  • het secondleveldomein (second-level domain of SLD), die overeenkomt met een reeks karakters (eigennaam, merk…)
  • het topleveldomein (top-level domain of TLD) of extensie. De extensie kan generisch zijn (generic top-level domain of gTLD), zoals “.org” of “.net”. “.vlaanderen”, “.berlin”, “.brussels”, of equivalenten met landcodes (country code top-level domain of ccTLD), zoals “.be” of “.nl”. 

  Aantal domeinen met “.be”

  Het aantal domeinnamen met “.be” blijft in stijgende lijn sinds 2012. In 2020 waren er in totaal 1.697.360 domeinnamen met “.be”. Dit is een toename van 4.5 % ten opzichte van 2019.

  Domeinnamen “.brussels” en “.vlaanderen”

  De extensies “.brussels” en “.vlaanderen” zijn beschikbaar sinds de herfst van 2014. Na de boom die in 2015 werd waargenomen, heeft het aantal domeinnamen met “.brussels” zijn groei behouden. Tussen 2019 en 2020 was die groei bijna 5 %. De domeinnamen met “.vlaanderen” zien voor de eerste keer sinds 2015 terug een licht stijgende trend, met een toename van 1,5 % tussen 2019 en 2020.

  Soorten websites “.be”, “.brussels en “.vlaanderen

  Cijfers over de types websites kome uit het jaarrapport DNS Belgium.

  Websites per categorieën “Industry”, “Personal” en “Low Content”

  De tabel geeft de verdeling van de websites weer in drie categorieën: “Industry”, “Personal” en “Low Content”. Categorie “Industry” bevat alle professionele domeinnamen. Categorie “Personal” omvat alle particuliere websites (bv. blogs). De categorie “Low Content” omvat alle sites met minimale content: pay-per-click, foutmeldingen en holding pages.

  Websites per beroepssector

  Handel (6,20 %), “Vrije tijd en ontspanning” (6,05 %) en “Bouwnijverheid” (5,65 %) zijn de belangrijkste sectoren die .be gebruiken in verhouding tot het totale aantal websites

  Openbaar bestuur, sociale, politieke en religieuze diensten" (gemeenschapsgroepen: 13,30 %) en "Vrijetijdsbesteding en ontspanning" (6,16 %) zijn veruit de belangrijkste sectoren die .brussels gebruiken in verhouding tot het totale aantal websites.

  Net als bij ".brussels" zijn ".vlaanderen" en ".overheid, sociale, politieke en religieuze diensten" (gemeenschapsgroepen: 20,70 %) en ".vrije tijd en ontspanning" (4,20 %) veruit de belangrijkste sectoren die gebruik maken van ".vlaanderen" in verhouding tot het totale aantal websites.

  Nationaliteit van de houders van de domeinnamen

  Meer dan 2/3e van de houders van domeinnamen met “.be” heeft de Belgische nationaliteit. Nederlanders zijn de tweede grootste groep met bijna 18 % van de houders van domeinnamen met “.be”. Voor de “.brussels” en “.vlaanderen” domeinnamen zien we een sterkere nationale verankering.

  Top-level domain (TLD)

  Belgen zweren vooral bij de “.be” domeinnamen (56,75 %). Als tweede keuze komen de domeinnamen eindigend op “.com” naar voor, met 16,24 %. De domeinnamen met “.eu” vervolledigen de top 3 met 7,02 %. De domeinnamen eindigend op “.brussels” en “.vlaanderen” vertegenwoordigen slechts een gering deel van de domeinnamen.

  Laatst bijgewerkt
  8 december 2021