Table of Contents

  In België hebben alle werknemers bij onze ondernemingen, ongeacht hun grootte, toegang tot het internet (100 %) in 2020. Het gaat om een stijging met 0,9 procentpunt ten opzichte van 2019 (99,1 %).

  99,2 % van de Belgische ondernemingen heeft een breedbandtoegang (vast of mobiel). Dat percentage loopt op tot bijna 100 % in de grote ondernemingen (99,98 %) terwijl 1 % van de kleine ondernemingen geen breedbandverbinding heeft.

  In België maakt 96,9 % van de ondernemingen gebruik van een vaste breedbandverbinding (DSL, glasvezel, kabel, ...), dat is circa 4 procentpunt meer dan het Europees gemiddelde van de EU27.

  Van de in België gevestigde ondernemingen beschikken negen ondernemingen op de tien (91 %) over een breedbandverbinding van minstens 30 Mbps, wat een “snelle breedbandverbinding” wordt genoemd. Dat is 14 procentpunt meer dan Europese bedrijven. Bijna zeven ondernemingen op de tien (68 %) beschikken over een ultrasnelle breedbandverbinding (≥ 100 Mbps). Iets meer dan één onderneming op de 10 (13 %) heeft een toegang van minstens 1 Gbps, wat België een voorsprong geeft op het Europese gemiddelde met een verschil van 4 procentpunt.

  Laatst bijgewerkt
  8 december 2021