Table of Contents

    In België stelt 79 % van de ondernemingen draagbare toestellen ter beschikking van werknemers (laptops, tablets, smartphones) zodat zij voor beroepsdoeleinden kunnen gebruikmaken van een mobiele internetverbinding, tegenover 70 % op Europees niveau. Dat stemt overeen met een stijging met 5 procentpunt ten opzichte van 2019 (74 %).

    De bereidheid om dat soort toestel voor professionele doeleinden te verstrekken, hangt samen met de grootte van het bedrijf. In België verstrekt 96 % van de grote bedrijven dat soort toestel aan zijn werknemers, tegenover 89 % van de middelgrote en 76 % van de kleine bedrijven.

    Laatst bijgewerkt
    23 december 2022