Table of Contents

  De ICT-sector bestaat uit industriële en dienstensectoren.

  De industriële takken zijn:

  • Vervaardiging van elektronische onderdelen printplaten (26.1)
  • Vervaardiging van computers en randapparatuur (26.2)
  • Vervaardiging van communicatieapparatuur (26.3)
  • Vervaardiging van consumentenelektronica (26.4)
  • Vervaardiging van magnetische en optische media (26.8)

  De activiteiten van diensten zijn:

  • Groothandel in informatica- en communicatieapparatuur (46.5)
  • Uitgeverijen van software (58.2)
  • Telecommunicatie (61)
  • Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancy en aanverwante activiteiten (62)
  • Gegevensverwerking, webhosting (63.1)
  • Reparatie van computers en communicatieapparatuur (95.1)

  Demografie van ondernemingen in de ICT-sector

  In 2019 waren 44.891 ondernemingen actief in de ICT-sector in België. Dat cijfer is bijna 4 % gestegen in vergelijking met 2018. Het is vooral tak “Uitgeverijen van software” (58.2) die heeft bijgedragen tot die groei, aangezien het aantal ondernemingen in die tak tijdens die periode met meer dan 15 % is gestegen. Bijna 99 % van de bedrijven in de ICT-sector verricht activiteiten van diensten en handel. De tak “Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancy en aanverwante activiteiten” (62) telt bijna 75 % van het totaal van de bedrijven in de ICT-sector. Een andere interessante vaststelling is dat meer dan 85 % van de bedrijven in de ICT-sector micro-ondernemingen met 1 tot 4 werknemers zijn.

  Omzet van de ICT-sector

  De omzet van de ICT-sector is in 2019 stabiel gebleven met bijna 40 miljard euro. De takken “Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancy en aanverwante activiteiten” (62) en “Telecommunicatie” (61) genereren bijna 70 % van de omzet in de sector. De industriële takken genereren slechts iets minder dan 7 % van de omzet. Tijdens de observatieperiode is de algemene omzet van de sector gegroeid met 29 %, gestuwd door de takken “Uitgeverijen van software” (58.2), “Groothandel in informatica- en communicatieapparatuur” (46.5), “Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancy en aanverwante activiteiten” (62) en “Gegevensverwerking, webhosting” (63.1). De “Reparatie van computers en communicatieapparatuur” (95.1) en “Vervaardiging van consumentenelektronica” (26.4) laten de sterkste daling optekenen.

  Toegevoegde waarde van de ICT-sector

  De netto toegevoegde waarde van de Belgische ICT-sector bedroeg in 2019 17,7 miljard euro, een toename met 6 % tegenover 2018. De grootste bijdrage tot die groei wordt geleverd door de takken “Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancy en aanverwante activiteiten” (62) en “Telecommunicatie” (61) , die het leeuwendeel van de toegevoegde waarde vertegenwoordigen (78 %).

  De branches van de dienstenactiviteiten vormen veruit de grootste bijdrage aan de omzet en de toegevoegde waarde van de ICT-sector in België met respectievelijk 93,33 % en 92,66 %. Daarbinnen zijn de branches “Telecommunicatie” (61) en “Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancy en aanverwante activiteiten” (62) de drijvende krachten, die elk meer dan 1/3 van de omzet en de toegevoegde waarde van de sector genereren. De industriële takken vertegenwoordigen minder dan 10 % van de omzet en de toegevoegde waarde; de belangrijkste bijdrage wordt geleverd door tak “Vervaardiging van elektronische onderdelen printplaten” (26.1).

  Tewerkstelling in de ICT-sector

  In 2020 telde de ICT-sector 112.216 werknemers. Na een aanzienlijke groei van de personeelssterkte (+16,5 %) tussen 2018 en 2019 vond er een stagnatie plaats tussen 2019 en 2020. De tak “Gegevensverwerking, webhosting” (63.1) en de tak “Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancy en aanverwante activiteiten” (62) noteren de grootste groei in personeelssterkte tijdens de observatieperiode, dat waren voor tak 63.1 (+45,7 %) en tak 62 (+30,7 %) die overigens de grootste werkgever uit de sector is. De grootste daling van personeelssterkte vindt plaats in de tak “Uitgeverijen en software” (58.2) (-28,4 %) maar die tak vertegenwoordigt minder dan 0,5 % van het totale aantal banen in de ICT-sector. Terwijl de tak “Telecommunicatie” (61), de op een na grootste werkgever in de sector, echter een daling heeft van de personeelssterkte met bijna 17 %. De dienstentakken (incl. handel) vertegenwoordigen meer dan 93 % van de banen in de sector, terwijl de industriële takken slechts 7 % vertegenwoordigen; die verdeling is vrij vergelijkbaar met die voor de omzet en de toegevoegde waarde.

  In- en uitvoer in de ICT-sector

  De Belgische uitvoer van ICT-producten bedroeg iets meer dan 8 miljard euro in 2020, wat een zeer lichte stijging is met 1,6 % ten opzichte van 2019. Er was ook een lichte toename van het bedrag van de invoer: 12,9 miljard euro in 2020. De takken “Vervaardiging van elektronische onderdelen printplaten” (26.1), “Vervaardiging van computers en randapparatuur (26.2) en “Vervaardiging van communicatieapparatuur” (26.3) vertegenwoordigen respectievelijk 85 % van de invoer en 77 % van de totale uitvoer in de ICT-sector.

  De in- en uitvoercijfers, uitgedrukt volgens het communautair concept, houden rekening met de doorvoerhandel. In een land als België, dat zeer open staat voor buitenlandse handel en een zeer belangrijke haven heeft, heeft de doorvoerhandel een significante impact op de toename van de cijfers voor uitvoer en invoer, aangezien een niet-verwaarloosbaar deel van de uitgevoerde en ingevoerde producten van België niet afkomstig is uit noch bestemd is voor ons land.

  Het saldo van de ICT-handelsbalans vertoont een tekort. Het tekort bedraagt meer dan 4,9 miljard euro in 2020, een toename met 7 % tegenover 2019. Het is niet verrassend dat takken “Vervaardiging van computers en randapparatuur” (26.2) en “Vervaardiging van communicatieapparatuur” (26.3) het zwaarst wegen op dat tekort, omdat zij de meeste informatica- en communicatie-uitrustingen voor het grote publiek omvatten.

  Laatst bijgewerkt
  8 december 2021