Table of Contents

    In 2020 werden 448 ICT-octrooiaanvragen ingediend door Belgische ondernemingen, dat is een stijging met meer dan 6 % in vergelijking met 2019. 

    Het aantal Belgische octrooiaanvragen is voor alle octrooicategorieën gestegen tussen 2019 en 2020. De categorieën “Informatica” en “Meettechnieken” vertegenwoordigen bijna 2/3 van de ICT-octrooiaanvragen door Belgische ondernemingen in 2020. 

    Laatst bijgewerkt
    8 december 2021