Tax-on-web

Tax-on-web is een zeer nuttige « e-Government »-toepassing op basis waarvan burgers (loontrekkenden en zelfstandigen) hun belastingaangifte online aan de overheid kunnen meedelen.

Deze toepassing, die het resultaat is van de samenwerking tussen de FOD Financiën en Fedict, kent heel wat succes: in 2010 deden 3.052.497 burgers hun belastingaangifte via het internet, waardoor de Belgische staat 30 miljoen euro bespaarde. Bovendien kozen 940.000 Belgen ervoor hun aangifte niet meer per post te ontvangen. Volgens ramingen zullen er dat in 2011 ongeveer 2 miljoen zijn.

Er zijn twee identificatiemogelijkheden om toegang te krijgen tot het platform:

  • de e-ID, waarvoor een kaartlezer nodig is;

  • het « token » (identificatiecode), dat op aanvraag wordt verstrekt aan burgers die niet over een eID-lezer beschikken.

Voor meer informatie

FOD Financiën
North Galaxy, bus 22  
Koning Albert II-laan 33 
1030 Brussel 

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018

Laatste nieuws voor dit thema

  1. Online

    Digital Duel: wat is uw digitale leeftijd?