De elektronische identiteitskaart

Table of Contents

  De functionaliteiten van de elektronische identiteitskaart

  De elektronische identiteitskaart (eID) heeft drie functionaliteiten:

  • de identificatie;
  • de authenticatie;
  • de elektronische handtekening.

  De capaciteit om een handtekening te plaatsen hangt juridisch gezien niet samen met de technologische aard van de handtekening. Met andere woorden: indien een persoon juridisch niet gemachtigd is om met de hand een document te ondertekenen, geldt dit ook voor zijn elektronische handtekening.

  De identificatie

  De identificatie bestaat erin zijn identiteit te tonen, dus te bewijzen wie men is. Dit gebeurt zonder gebruik te maken van de pincode.

  Het is de meest eenvoudige functionaliteit. Ze wordt gebruikt voor de juiste transmissie van informatie (voorbeelden: in een hotel, bij de receptie van een onderneming).

  Het proces om zich te identificeren is gemakkelijk en snel. U dient enkel uw kaart in te brengen in een kaartlezer. Uw persoonlijke gegevens (naam, voornamen, adres, enz.) verschijnen dan op het scherm van de microcomputer in een al of niet speciaal daartoe ontworpen toepassing.

  De authenticatie

  De authenticatie gaat na of een persoon welk degelijk degene is die hij beweert te zijn. De authenticatie levert eveneens de waarborg van de identiteit van de individuen of de organisaties waarmee u communiceert. Dit proces vergt het gebruik van de pincode.

  De authenticatie met de eID maakt het bijvoorbeeld mogelijk zich veilig aan te sluiten op beschermde websites. Dit gaat als volgt:

  • met behulp van uw eID wenst u een beschermde website te bezoeken; sluit de eID-lezer aan op uw computer en breng uw eID-kaart in de lezer;
  • u begint vervolgens te surfen op de beschermde website;
  • de webnavigator stuurt een verzoek om login naar de server;
  • de server stuurt een antwoord in de vorm van een hash naar uw navigator;
  • op het ogenblik van de ondertekening wordt het antwoord van de server door de navigator verzonden naar uw eID-chip; de eID vraagt uw pincode;
  • u voert uw pincode in en klikt vervolgens op “OK”;
  • de eID verstuurt het ondertekend antwoord van de server, met uw handtekening en het certificaat dat overeenstemt met uw navigator;
  • uw navigator verstuurt op zijn beurt dit volledig pakket naar de server; eenmaal in het bezit van die gegevens kan de server nagaan of u wel degelijk degene bent die u beweert te zijn.

  Elektronische handtekening

  De elektronische handtekening bestaat erin formulieren elektronisch te ondertekenen. Het proces maakt gebruik van de pincode. De elektronische handtekening geplaatst met de eID heeft dezelfde juridische waarde als een met de hand geplaatste handtekening.

  Met de elektronische handtekening kunt u volkomen veilig uw elektronische contracten, facturen, e‑mails, enz. ondertekenen.

  Dit gaat als volgt:

  • u schrijft een bericht voor de persoon Y;
  • om uw bericht numeriek te ondertekenen, brengt u uw eID-kaart in de kaartlezer, de hash van uw bericht wordt dan berekend;
  • voer uw pincode in; de eID maakt een handtekening aan de hand van de gecreëerde hash en uw persoonlijke sleutel;
  • het systeem neemt uw certificaat met uw publieke sleutel en de handtekening van uw eID;
  • het bericht wordt verstuurd, met de handtekening en het certificaat, naar de persoon Y.

  Welke zijn de soorten kaarten uitgegeven in België?

  België geeft drie soorten elektronische identiteitskaarten uit:

  • De eID-kaart voor de Belgen vanaf twaalf jaar;
  • De Kids-ID-kaart voor de Belgen jonger dan twaalf jaar;
  • De elektronische identiteitskaart voor vreemdelingen: voor de niet-Belgen ouder dan twaalf jaar.

  Waaruit bestaat de kaart?

  De kaart bevat een chip (microprocessor). Die bevat alle gegevens, zodat ze elektronisch kan worden gelezen.

  De kaart is gemaakt uit polycarbonaten voor de eID en pvc voor de Kids-ID.

  Wat is er nodig om de kaart te gebruiken?

  Voor het elektronisch gebruik van de kaart zijn er twee elementen vereist:

  • een kaartlezer;
  • software voor het installeren van de kaartlezer; andere software om de eID-toepassingen (middleware) te gebruiken; om er meer over te weten, klik hier.

  De eID-kaart

  Het doelpubliek

  De “eID-kaart” is uw officiële identiteitskaart als Belg. Ze wordt dus uitgereikt aan elke Belg vanaf de leeftijd van twaalf jaar. Ze blijft vijf jaar geldig.

  De procedure van vervanging van alle klassieke identiteitskaarten door de eID startte in 2004 en zou moeten afgerond zijn voor het einde van 2009.

  De gegevens van de kaart

  De gegevens die zichtbaar waren op de klassieke kaart bevinden zich op de eID. De vermelding van het identificatienummer van het Rijksregister, die vroeger facultatief was, is verplicht op de eID, terwijl het adres van de titularis voortaan enkel elektronisch kan worden gelezen. In geval van adreswijziging moet de houder van de kaart ze noch vernieuwen, noch een andere kaart betalen.

  Hier volgt de lijst van de gegevens vermeld op de eID en de mogelijke leeswijze:

  1. De gegevens die kunnen worden gelezen met het blote oog en/of elektronisch:
   • de naam, de eerste twee voornamen, de eerste letter van de derde voornaam;
   • de nationaliteit, de geboorteplaats en –datum, het geslacht;
   • de naam en het nummer van de kaart, de plaats van afgifte van de kaart, de begin- en einddatum van de geldigheid van de kaart;
   • de foto van de titularis;
   • het identificatienummer van het Rijksregister;
   • in voorkomend geval, het statuut van verlengde minderjarigheid.
  2. De gegevens die enkel met het blote oog kunnen worden gelezen:
   • de handtekening van de titularis, de handtekening van de gemeenteambtenaar.
  3. De gegevens die enkel elektronisch kunnen worden gelezen:
   • de hoofdverblijfplaats van de titularis;
   • de identiteitssleutels en de handtekening (publieke sleutels), de identiteits- en handtekeningscertificaten, enz.
   • de noodzakelijke informatie voor de authentificatie van de kaart, de bescherming van de elektronische zichtbare gegevens die op de kaart voorkomen en het gebruik van de ermee verbonden gekwalificeerde certificaten;
   • de overige vermeldingen, opgelegd bij de wetten.

  Om er meer over te weten

  De Kids-ID-kaart

  Het doelpubliek

  De “Kids-ID-kaart” is een identiteitsbewijs voor de Belgische kinderen jonger dan twaalf jaar. Het document blijft maximum drie jaar geldig.

  De afgifte ervan is niet verplicht. Ze gebeurt op verzoek van de persoon (of de personen) die het ouderlijke gezag uitoefenen over het betrokken kind.

  De gegevens van de kaart

  De gegevens die voorkomen op de Kids-ID zijn niet dezelfde als die op de lijst vermeld voor de eID.

  Sommige gegevens van de eID komen niet voor op de Kids-ID-kaart. Zo omvat de Kids-ID geen handtekeningscertificaat, aangezien de kinderen jonger dan twaalf jaar hoe dan ook geen enkel document geldig kunnen ondertekenen.

  De Kids-ID-kaart bevat bepaalde gegevens die niet opgenomen zijn in de eID. Zo vermeldt de keerzijde van de Kids-ID-kaart een urgentienummer en te volgen instructies. Dit unieke telefoonnummer maakt het mogelijk automatisch een familielid van het kind te contacteren indien nodig. De ouders kunnen aldus via dit unieke nummer een lijst van maximum vijf telefoonnummers van contactpersonen meedelen, gerangschikt in volgorde van belangrijkheid.

  Om er meer over te weten

  De elektronische handtekening voor vreemdelingen

  Het doelpubliek

  Momenteel wordt de “vreemdelingenkaart” toegekend aan elke buitenlander ouder dan twaalf jaar, die een verblijfsvergunning of machtiging tot verblijf in België heeft verkregen.

  Op termijn zou de elektronische vreemdelingenkaart de huidige kaart moeten vervangen.

  De gegevens van de kaart

  Het project van elektronische vreemdelingenkaart voorziet in de vermelding van verschillende gegevens waarvan sommige specifiek zijn voor dit doelpubliek. Zo omvat die kaart de juiste categorie van de afgegeven verblijfstitel.

  Voor niet-onderdanen van de Europese Unie stemmen de gegevensvelden overeen met de Verordening (EU) nr. 1030/2002.

  Om meer te weten over de geplande gegevens voor dit soort kaart, klik hier.

  Instrumenten 

  • Checkdoc: biedt de mogelijkheid de geldigheid te controleren van de Belgische identiteitspapieren (paspoort, identiteitskaart, verblijfstitel met chip);
  • eID services: om het statuut van een certificaat te raadplegen en te controleren;
  • Quick Install: om snel de eID te installeren.
  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2018

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Online

   Digital Duel: wat is uw digitale leeftijd?