In het kader van het nationaal breedbandplan opgestart door minister van Telecommunicatie Petra De Sutter in 2021, publiceert de FOD Economie een projectoproep voor infrastructuur voor toegang tot vast internet in de “witte zones” van het Belgische grondgebied. De oproep krijgt een budget van 40,7 miljoen euro en dekt tot 50 % van de installatiekosten van netwerken met een zeer hoge capaciteit (VHCN) in gebieden die momenteel geen goede verbinding hebben.

De procedure voor kandidaatstelling is beschreven in de oproep en de bijbehorende bijlagen, beschikbaar in het Nederlands en in het Frans:

De kandidaten, die telecommunicatieoperatoren moeten zijn, hebben tot 29 januari 2023 om hun projecten en bewijsstukken elektronisch in te dienen. De infrastructuur moet worden gebouwd vóór 31 december 2024.

Laatst bijgewerkt
18 januari 2023