""

De FOD Economie wil investeringen en vernieuwende ideeën stimuleren in het digitale ecosysteem. Dat doen we door het lanceren van projectoproepen. Die belichten de verschillende thema’s waarvoor we financiële ondersteuning bieden.

Geïnteresseerde kandidaten die beantwoorden aan de criteria van zo’n oproep, hebben er zeker baat bij om een aanvraag in te dienen voor subsidies. Bij een positieve evaluatie, gaat uw project meteen van start.

Hier vind je de lopende projectoproepen rond digitalisering

Laatst bijgewerkt
14 juli 2022