Project WiFi4EU

Table of Contents

  De Europese Commissie start het WiFi4EU-project dat subsidies voorziet voor de uitrol van gratis wifi-hotspots in lokale gemeenschappen.

  Dit project streeft ernaar alle burgers een goede internetconnectiviteit te geven, waar ze ook wonen en wat ze ook verdienen, door het uitrollen van gratis wifi-verbinding van goede kwaliteit in bepaalde centra van het openbare leven, zoals bv. de grote markt, parken, bibliotheken, musea, enz.

  Dit project kan een meerwaarde betekenen voor elke gemeente en digitale inclusie stimuleren. De minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, Alexander De Croo, ondersteunt dit project.

  Wie komt in aanmerking?

  De nadruk bij dit initiatief wordt gelegd op lokale gemeenschappen. Wanneer zij interesse hebben, kunnen overheidsinstanties (gemeenten, steden, gemeentelijke samenwerkingsverbanden, publiekrechtelijke instellingen) een aanvraag tot installatie van een wifi-hotspot tot de Europese Commissie richten.

  Aandachtspunten zijn:

  • Er mag nog geen gratis wifi met een gelijkaardig karakter aangeboden worden (zowel uit publiek als privé-initiatief) in de zone waarvoor de aanvraag ingediend wordt. Bv. indien een stad reeds een gratis wifi-hotspot zou hebben opgericht voor zijn inwoners in de bibliotheek, dan kan deze geen aanspraak maken op fondsen uit het WiFi4EU-project voor die bibliotheek. Tenzij het karakter van de bestaande wifi-hotspot sterk zou verschillen van een nieuw op te richten wifi-hotspot. Het is dan aan de lokale gemeenschap om daarvan het bewijs van te leveren en haar aanvraag te staven.
  • Minimaal 15 aanvragers per lidstaat komen in aanmerking per call.

  Budget

  Concreet wordt de uitrol van de verschillende wifi-hotspots 100 % bekostigd door de Europese Commissie. Voor de periode 2017-2020 is in een budget voorzien van 120 miljoen euro dat opgesplitst wordt volgens volgende verdeelsleutel:

  • voor de eerste “call” is een budget voorzien van 20 miljoen euro;
  • maximaal 1 voucher ter waarde van 15.000 euro kan gaan naar één bepaalde aanvrager

  Dit betekent dat in totaal voor de hele Europese Unie ongeveer een 1.000-tal lokale gemeenschappen gefinancierd kunnen worden.

  Aandachtspunten zijn:

  • De Europese Commissie staat enkel in voor de betaling van het materiaal en de installatiekosten! De lokale gemeenschap moet vervolgens zelf instaan voor het internetabonnement bij een bepaalde operator, alsook voor het onderhoud van het materiaal.
  • Door een aanvraag in te dienen gaat u een verbintenis aan van 3 jaar.
  • Extra privé- of publieke financiering voor de bouw van de wifi-hotspot, bovenop het bedrag verkregen van de Commissie, is niet uitgesloten.

  Hoe vraagt u de ondersteuning aan?

  De Europese Commissie is voorstander van een zo eenvoudig mogelijke procedure. Er wordt vooral digitaal gewerkt. Concreet zal de procedure verlopen in twee fasen:

  1. een voorafgaande registratie via een online portaal en
  2. de effectieve aanvraag in datzelfde portaal waarbij de aanvrager kan ingaan op een  gepubliceerde “call”.

  1. Voorafgaande registratie

  Geïnteresseerde aanvragers moeten zich  voorafgaand registreren in het WiFi4EU-portaal. Dit zal verlopen via simpele online formulieren. De Europese Commissie zal bovendien ook meer gedetailleerde informatie verspreiden via dit portaal.

  Bovendien worden ook bedrijven die wifi-installaties aanbieden, aangemoedigd om zich eveneens voorafgaand te registreren op dit portaal. Dit heeft als voordeel dat de “wifi-bedrijven” kennis kunnen nemen van de technische specificaties voor de installaties. Bovendien komen de geregistreerde wifi-bedrijven op een lijst terecht (zonder rangschikking) die de aanvragers vrijblijvend kunnen consulteren. Er is echter geen verplichting voor aanvragers om een geregistreerd wifi-bedrijf te kiezen voor de wifi-installatie, maar eenmaal de aanvrager een wifi-bedrijf gekozen heeft, moet dat zich wel registreren.

  Het hoofddoel van deze voorafgaande registratie is om ruimte voor overleg te bieden en aldus te verzekeren dat de aanvragers zich met kennis van zaken kunnen voorbereiden.

  2. De call

  Voor de periode 2018-2020 zullen in totaal 5 “calls” gepubliceerd worden. Dat zijn m.a.w. oproepen voor de aanvragers om hun project in te dienen. Doordat men zich voorafgaand heeft moeten registreren en voldoende voorbereidingstijd gekregen heeft, houdt deze stap niet meer in dan een simpele druk op de knop.

  Aanvragers moeten hier echter wel rekening houden met het “first come, first served”-principe. Gezien het beperkte budget, zullen enkel de snelste aanvragers in aanmerking komen.
  Indien de Europese Commissie het ingediende project goedkeurt, krijgt de aanvrager een voucher t.w.v. 15.000 euro om de wifi-installatie te betalen. Het wifi-bedrijf kan deze voucher vervolgens omruilen bij de Europese Commissie voor baar geld.

  Opgelet: de eerste “call” is voorzien voor 15 mei 2018.

   

  Contact België

  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  Afdeling Telecommunicatie en Informatiemaatschappij
  Telecominfso@economie.fgov.be  
  Kris Boeykens (tel. +32 2 277 90 75)
  Nick Tuytschaever (tel. +32 2 277 60 34)

  Laatst bijgewerkt
  22 maart 2018

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Online

   Barometer van de Informatiemaatschappij 2018: digitale kloof zakt voor het eerst onder de 10%