Table of Contents

  De Europese Commissie is in 2018 gestart met het WiFi4EU-project dat subsidies voorziet voor de uitrol van gratis wifi-hotspots in lokale gemeenschappen.

  Het project streeft ernaar alle burgers een goede internetconnectiviteit te geven, waar ze ook wonen en wat ze ook verdienen, door het uitrollen van gratis wifi-verbinding van goede kwaliteit in bepaalde centra van het openbare leven, zoals bv. de grote markt, parken, bibliotheken, musea, enz.

  Het project kan een meerwaarde betekenen voor elke gemeente en digitale inclusie stimuleren. De minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post ondersteunt dan ook het project.

  Wie komt in aanmerking?

  De nadruk bij dit initiatief wordt gelegd op lokale gemeenschappen. Wanneer zij interesse hebben, kunnen gemeenten en steden (overheidsinstanties) een aanvraag tot installatie van een wifi-hotspot tot de Europese Commissie richten.

  Aandachtspunten zijn:

  • Er mag nog geen gratis wifi met een gelijkaardig karakter aangeboden worden (zowel uit publiek als privé-initiatief) in de zone waarvoor de aanvraag ingediend wordt. Bv. indien een stad reeds een gratis wifi-hotspot heeft voor zijn inwoners in de bibliotheek, dan kan ze geen aanspraak maken op fondsen uit het WiFi4EU-project voor die bibliotheek. Tenzij het karakter van de bestaande wifi-hotspot sterk zou verschillen van een nieuw op te richten wifi-hotspot. Het is dan aan de lokale gemeenschap om daarvan het bewijs te leveren en haar aanvraag te staven.
  • Minimaal 15 aanvragers per lidstaat komen in aanmerking per call.
  • Maximaal 15 % van het totale aantal beschikbare vouchers per call kan naar een bepaalde lidstaat gaan.

  Budget

  Voor de periode 2018-2020 is er een budget voorzien van 120 miljoen euro. Via vouchers ter waarde van 15.000 euro wordt dat budget verdeeld onder de in aanmerking komende lokale gemeenschappen.

  Aandachtspunten zijn:

  • De Europese Commissie staat enkel in voor de betaling van het materiaal en de installatiekosten! De lokale gemeenschap moet vervolgens zelf instaan voor het internetabonnement bij een bepaalde operator, alsook voor het onderhoud van het materiaal.
  • Door een aanvraag in te dienen gaat u een verbintenis aan van 3 jaar.
  • Extra privé- of publieke financiering voor de bouw van de wifi-hotspot, bovenop het bedrag verkregen van de Commissie, is toegestaan.

  Hoe vraagt u de ondersteuning aan?

  De Europese Commissie is voorstander van een zo eenvoudig mogelijke procedure. Er wordt dan ook vooral digitaal gewerkt. Concreet verloopt de procedure in twee fasen:

  1. een voorafgaande registratie via een online portaal en
  2. de effectieve aanvraag in datzelfde portaal waarbij de aanvrager kan ingaan op een gepubliceerde “call”.

  Voorafgaande registratie

  Geïnteresseerde aanvragers moeten zich voorafgaand registreren in het WiFi4EU-portaal. Dat verloopt via simpele online formulieren. De Europese Commissie verspreidt ook meer gedetailleerde informatie via dit portaal.

  Bovendien worden ook bedrijven die wifi-installaties aanbieden, aangemoedigd om zich eveneens voorafgaand te registreren op dat portaal. Dat heeft als voordeel dat de “wifi-bedrijven” kennis kunnen nemen van de technische specificaties voor de installaties. Bovendien komen de geregistreerde wifi-bedrijven op een lijst terecht (zonder rangschikking) die de aanvragers vrijblijvend kunnen consulteren. Er is echter geen verplichting voor aanvragers om een geregistreerd wifi-bedrijf te kiezen voor de wifi-installatie, maar eenmaal de aanvrager een wifi-bedrijf gekozen heeft, moet dat zich wel registreren in het portaal.

  Het hoofddoel van de voorafgaande registratie is om ruimte voor overleg te bieden en aldus te verzekeren dat de aanvragers zich met kennis van zaken kunnen voorbereiden.

  De call

  Voor de periode 2018-2020 worden er verschillende  “calls” gepubliceerd. Een “call” of oproep wordt slechts voor een korte periode opengesteld (meestal 2 dagen) waarbinnen de geïnteresseerde aanvrager zich zo snel mogelijk moet aanmelden. Doordat men zich voorafgaand heeft moeten registreren en voldoende voorbereidingstijd gekregen heeft, houdt deze stap niet meer in dan een simpele druk op de knop.

  Aanvragers moeten hier echter wel rekening houden met het “first come, first served”-principe. Gezien het budget niet eindeloos is, komen enkel de snelste aanvragers in aanmerking.
  Als de Europese Commissie de aanvraag  goedkeurt, krijgt de aanvrager een voucher t.w.v. 15.000 euro om de wifi-installatie te betalen. Het wifi-bedrijf kan die voucher vervolgens omruilen bij de Europese Commissie voor baar geld.

  Resultaten

  Resultaten van de eerste call

  De eerste call vond plaats van 07.11.2018 tot 09.11.2018 en had een totaal budget van 42 miljoen euro, goed voor 2.800 vouchers. Opmerkelijk is dat 99,66 % van de beschikbare vouchers was uitgeput binnen het eerste uur na de openstelling van de call! 2.800 gemeenten, verspreid over de Europese Unie, hebben aldus een voucher mogen ontvangen. Ook Belgische gemeenten hebben hun interesse laten blijken: 97 gemeenten werden geselecteerd! 

  Lijst van de 97 geselecteerde gemeenten (PDF, 94.75 KB)

  De resultaten van de eerste call kunt u ook in meer detail bekijken op de website van de Europese Commissie.

  Resultaten van de tweede call

  De tweede call liep van 04.04.2019 tot 05.04.2019 en had een groter budget (51 miljoen euro). Daardoor maakten 3.400 gemeenten kans op een voucher. De interesse was opnieuw groot: meer dan 10.000 gemeenten verspreid over de EU hebben zich kandidaat gesteld! Ook de Belgische gemeenten waren opnieuw van de partij: maar liefst 77 gemeenten werden geselecteerd!

  Lijst van de 77 geselecteerde gemeenten (PDF, 93.64 KB)

  De resultaten van de tweede call zijn ook te vinden op de website  van de Europese Commissie

  Volgende calls

  Het Wifi4EU-project loopt nog in 2020. Gemeenten die niet geselecteerd werden voor de eerste calls of die zich nog niet geregistreerd hebben, kunnen dus nog altijd hun kans wagen!

  De volgende call vindt plaats op 19 september 2019.

  Hulp nodig?

  Wenst u meer duidelijkheid over bepaalde technische aspecten? U vindt op verschillende websites informatie om u bij te staan:

  Ondervindt u ondanks bovenstaande hulpbronnen nog steeds moeilijkheden of duiken er technische problemen op die u niet kunt oplossen? Contacteer dan de WiFi4EU-helpdesk.

  De Europese Commissie heeft tenslotte ook een WiFi4EU-community opgericht waar gemeenten en bedrijven “best practices” met elkaar kunnen uitwisselen.

  Contact België

  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  Afdeling Telecommunicatie en Informatiemaatschappij
  CEF@economie.fgov.be
  Kris Boeykens (tel. +32 2 277 90 75)
  Nick Tuytschaever (tel. +32 2 277 60 34)

  Laatst bijgewerkt
  10 september 2019

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Online

   Nationale sensibiliseringscampagne over cyberveiligheid - oktober 2019