De Digitale Agenda voor Europa

De Digitale Agenda voor Europa, die in augustus 2010 werd aangenomen, is één van de zeven vlaggenschipinitiatieven van de Europa 2020-strategie die door de Europese Commissie wordt geïmplementeerd. Zij bevestigt de drijvende kracht van de informatie- en communicatietechnologieën en vooral van het internet, om Europa te voorzien van een intelligente, duurzame en inclusieve groei. “De Digitale Agenda moet uitmonden in een digitale eengemaakte markt die duurzame economische en sociale voordelen creëert op basis van snel en ultrasnel internet en interoperabele toepassingen.

Concreet is de Digitale Agenda uitgesplitst in zeven prioritaire actiedomeinen die erop gericht zijn de belangrijkste belemmeringen uit de weg te ruimen om het ICT-potentieel in Europa zo goed mogelijk te benutten conform het door de Europese Commissie bepaalde gunstige bedrijvigheidspatroon van de digitale economie.

 1. Een digitale eengemaakte markt creëren. 
  Commerciële en culturele inhoud en diensten moeten vrij over de grenzen heen kunnen circuleren door de eengemaakte telecommunicatiemarkt te versterken.
 2. De interoperabiliteit verhogen. 
  Europa moet de effectieve interoperabiliteit van informaticaproducten en –diensten uitbreiden op basis van normen en open platforms.
 3. De internetbeveiliging en het gebruikersvertrouwen versterken. 
  Europa moet zich toeleggen op de ontwikkeling van cybercriminaliteit en de problemen aangaande de naleving van de fundamentele rechten en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 4. Een snelle en ultrasnelle toegang tot het internet mogelijk maken. 
  Breedband moet voor iedereen beschikbaar zijn en er moet meer geïnvesteerd worden in nieuwe zeer snelle, open en concurrerende netwerken.
 5. De investeringen in onderzoek en innovatie verhogen. 
  Europa moet meer privé-investeringen vrijmaken, de beschikbare middelen beter coördineren en een innovatieklimaat scheppen dat gunstig is voor kmo’s.
 6. De digitale geletterdheid, vaardigheden en inclusie bevorderen. 
  Europa moet het gebrek aan ICT-beroepsvaardigheden en aan digitale geletterdheid verhelpen.
 7. De ICT-voordelen gebruiken voor de EU-maatschappij. 
  De benutting van het ICT-potentieel kan bijdragen tot de regeling van maatschappelijke problemen zoals de klimaatverandering of de vergrijzing van de bevolking.

Deze actievelden worden aangevuld met kernacties en een honderdtal opvolgingsmaatregelen die op nationaal niveau gecoördineerd worden door de Algemene Directie Telecommunicatie en Informatiemaatschappij van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

In december 2012 publiceerde de Commissie een tussentijdse analyse van de Digitale Agenda voor Europa (Mid-term review). Hierin worden de doelstellingen van de Digitale Agenda opnieuw grondig onderzocht om de snelle technologische evolutie te volgen en de door de lidstaten geboekte vooruitgang in het kader van de uitvoering van de aanbevolen maatregelen van de Commissie te beoordelen. De Commissie heeft dus 7 nieuwe prioriteiten vastgelegd voor de periode 2013-2014. Voor elke doelstelling stelt de Commissie een nieuw initiatief of een bijkomende verbeteringsmaatregel voor dat/die beduidende resultaten moet teweegbrengen. De prioriteiten zijn de volgende:

 1. Een nieuw en stabiel regelgevingskader voor breedband
 2. Nieuwe publieke infrastructuur voor digitale diensten via de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen
 3. Startschot voor grote coalitie voor digitale vaardigheden en banen
 4. Voorstel voor een strategie en een richtlijn inzake cyberveiligheid
 5. Bijwerking van het EU-kader voor auteursrechten
 6. Snellere invoering van cloud computing door middel van overheidsbestedingen
 7. Nieuwe industriële strategie voor elektronica

Als voorbeeld zal de Commissie voor de prioriteit inzake cloud computing pilootmaatregelen invoeren die de grootste digitale eengemaakte markt steunend op cloud computing tot stand moeten brengen.

Eindverslag van de rondetafel (PDF, 3.25 MB)

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018