Table of Contents

  Wat is breedband?

  De term "breedband" wordt gebruikt om een hogesnelheidsbreedbandcommunicatie-infrastructuur te beschrijven. Meer concreet verwijst de term naar verschillende transmissietechnologieën met hoge capaciteit die kunnen worden gebruikt om geluids- en video-informatie over lange afstanden en met (zeer) hoge snelheid over te dragen. Infrastructuur die als transmissiemedium wordt gebruikt, omvat kabels en radiogolven.

  Breedband in België

  De nationale breedbandstrategie is geïntegreerd in een bredere politieke strategie genaamd "Digital Belgium", die vijf prioriteiten stelt:

  • Digitale infrastructuur,
  • Vertrouwen en digitale veiligheid,
  • Digitale overheid,
  • De digitale economie,
  • Digitale vaardigheden en banen.

  De Belgische Federale Ministerraad lanceerde op 30 april 2021 (voor een periode van 2022 tot 2024) een nationaal plan voor vast en mobiel breedband, dat tot doel heeft de resterende witte gebieden waar geen breedbanddiensten beschikbaar zijn, weg te werken (ongeveer 138.000 huishoudens ). Als onderdeel van dit plan worden witte gebieden in kaart gebracht, wat een eerste stap zal zijn om de uitrol van breedbanddiensten te vergemakkelijken, bijvoorbeeld door investeringen door operators te stimuleren.

  Daarnaast zal een speciale overheidseenheid worden opgericht die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het plan en het bewaken van de voortgang, terwijl een vast competentiebureau voor breedband alle relevante kwesties met betrekking tot samenwerking tussen belanghebbenden, publiek en privaat, zal behandelen en de implementatie van EU-connectiviteitsaanbevelingen zal ondersteunen.

  Het plan berust op 5 pijlers:

  1. Netwerkdekking in kaart brengen en dode zones identificeren,
  2. De uitrol van breedband vergemakkelijken door een tijdelijke nationale BCO in het leven te roepen die de samenwerking tussen overheden en exploitanten of investeerders in het algemeen zal coördineren, evenals de uitvoering van EU-aanbevelingen voor connectiviteit,
  3. Investeren in witte gebieden zonder snel internet aanmoedigen,
  4. Ondersteuning creëren voor de uitrol van glasvezel en 5G via de 5G-website,
  5. Opzetten van een breedbandcel binnen de FOD economie.

  Door de administratieve lasten te verminderen en de inzetkosten voor netwerkoperators te verlagen, stimuleert de overheid de inzet van nieuwe breedbandtechnologieën (glasvezel, geavanceerde LTE, 5G). Zo zal elke woning die in de toekomst wordt gebouwd of verbouwd, glasvezelklaar moeten zijn. Daarnaast moet een proactief 5G-framework België toelaten om klaar te staan wanneer de "IOE" ("Internet of Everything") wordt ingezet.

  De Belgische overheid zet zich in om de administratieve lasten en de kosten van de uitrol van ICT-infrastructuren te verminderen. De strategie wordt momenteel herzien door de nieuwe regering in samenwerking met een aantal belanghebbenden uit de sector (de “Digital Minds”).

  Meer informatie

  Meer informatie over breedband vindt u op de website van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie.

  Laatst bijgewerkt
  26 maart 2024