Table of Contents

  In het kader van het Europese plan “EU 2025”, dat tot doel heeft elk huishouden in de Europese Unie digitaal te verbinden, wil de FOD Economie binnen 3 jaar de totale geografische dekking vervolledigen, zowel mobiel als vast. Dit traject leidde tot de oprichting van het “Belgian Broadband Competence Office” (BCO).

  De missie van het BCO

  Het “Belgian Broadband Competence Office” (BCO) werd opgericht met als doel kennis en best practices uit te wisselen met peers, stakeholders, experts en het Europese BCO-netwerk, om gemeenschappelijke capaciteit op te bouwen en te zorgen voor betrouwbare, snelle breedbandverbindingen voor alle burgers. Minister Petra De Sutter lanceerde het BCO, als werkgroep binnen de FOD Economie, officieel op 4 oktober 2022.

  Het objectief van het BCO

  Onze missie heeft drie hoofddoelen:

  1. Wegwerken van alle witte gebieden op Belgisch grondgebied tegen 2025
  2. Uitrusting van alle huishoudens en hoofdverbindingsassen
  3. Bereik van een snelheidsdrempel, in termen van connectiviteit, van 100 Mbit/s

  Wat is een Breedband Competentiebureau (BCO)?

  Een “Broadband Competence Office (BCO)” is een openbare entiteit die de Belgische stakeholders (bedrijven, overheden en burgers) moet informeren over de uitrol van breedband in België. Dit omvat in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het zoeken naar en implementeren van middelen voor concrete investeringen in breedbandprojecten, met publieke steun (regionaal en Europees), evenals informatie over de regelgeving en procedures met betrekking tot overheidssteun.

  Waartoe kunnen we bijdragen?

  • We brengen u in contact met publieke en private stakeholders en identificeren de ideale aanspreekpunten voor uw specifieke vragen.
  • Wij faciliteren de planning, financiering en uitvoering van uw breedbandprojecten.
  • Wij informeren u over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van connectiviteit, financieringsmogelijkheden en het geldende regelgevingskader op Europees, nationaal en regionaal niveau.

  Onze inzet voor een verbonden Europa

  Meer informatie vindt u op de website van het Netwerk van Europese BCO's en in het document over de strategie voor de uitrol van breedband en 5G in België.

  Laatst bijgewerkt
  24 november 2022