Table of Contents

  Er is een vrederechter per kanton. Een kanton kan bestaan uit één of meerdere gemeenten en telt zowat 50.000 inwoners. Hier vindt u de adressen van de vredegerechten.

  Voor welke problemen?

  Onder andere voor:

  • geschillen over huur of verhuur: gewone huur, woninghuur, handelshuur, landpacht met voorkooprechten.
  • geschillen over het gemeenschappelijk gebruik, genot, onderhoud, behoud of beheer van appartementsgebouwen.
  • geschillen i.v.m. erfdienstbaarheden (vb. rechten van overgang).
  • geschillen i.v.m. kredietovereenkomsten en loonsoverdracht.
  • geschillen over een bedrag van minder dan 5.000 euro.

  Verplichte voorwaarden

  U moet geprobeerd hebben om het geschil rechtstreeks met de onderneming op te lossen, zonder daarbij succes te hebben geboekt.

  Hoe werkt het?

  De partijen verschijnen zelf of laten zich vertegenwoordigen (door een advocaat, …) en lichten hun argumenten toe. Vervolgens leidt de rechter de discussies. Hij treedt ook op als bemiddelaar, maar hij kan geen oplossing afdwingen.

  Te volgen procedure

  Stuur een gewone brief met vermelding van:

  • uw naam, voornaam en adres;
  • de identiteit (naam en voornaam) en het adres van de (alle) tegenpartij(en) die u wilt laten oproepen;
  • een korte uiteenzetting van de feiten;
  • wat u wilt bereiken (bijvoorbeeld dat de tegenpartij u een bepaald bedrag betaalt);
  • uw verzoek om de partijen op te roepen teneinde te proberen een verzoening te bereiken.

  OF ga naar de griffie (= het secretariaat) van het vredegerecht om te vragen dat er een verzoeningszitting georganiseerd wordt.

  Raadpleeg ook de brochure ”Verzoening of minnelijke schikking".

  Kosten

  Neen.

  Als de verzoeningspoging mislukt en u berust niet in de zaak, zult u een vordering voor de rechtbank moeten instellen, die wel kosten met zich meebrengt.

  Meer info

  Juridische eerstelijnsbijstand kan verkregen worden bij de Commissies voor juridische bijstand. Daar kunt u terecht met vragen over de procedures en over uw geschil. Een advocaat zal uw vragen in de mate van het mogelijke beantwoorden, zonder daarvoor kosten aan te rekenen. Let wel: hij zal de verschillende stappen niet in uw plaats ondernemen (brief schrijven, verzoeken om verzoening voor de vrederechter, …), noch zal hij u verdedigen in de rechtbank.

  Laatst bijgewerkt
  19 januari 2024