Table of Contents

  Adres:
  rue des Noyers 166
  2927 Tellin

  Gsm: +32 475 30 15 68
  Tel.: +32 84 366 836
  Fax: +32 84 366 836
  E-mail: info@dulon.be
  Website: www.dulon.be (enkel beschikbaar in het Frans)

  Een bemiddelingsaanvraag indienen
  via Belmed

  Voor welke problemen?

  Elk burgerlijk, commercieel of sociaal geschil.

  • consumptiegoederen

  • algemene diensten aan de consument

  • postdiensten en elektronische communicatie

  • transportdiensten

  • vrijetijdsdiensten

  • energie en water

  • gezondheid

  • onderwijs

  Kosten

  Erelonen en kosten moeten tussen de partijen worden verdeeld (in gelijke delen of anders, volgens artikel 1731 §1 van de wet van 21.02.2005): 75 euro/uur incl. btw

  Financiële hulp is mogelijk via rechtsbijstand.

  Talen

  Taal van de procedure: Frans

  Geografische bevoegdheid

  • De provincie Luxemburg

  • De provincie Namen

  Verplichte toegangsvoorwaarden

  • U moet geprobeerd hebben contact op te nemen met de andere partij of de onderneming, maar zonder succes;
  • U kunt optreden als privépersoon of professional (natuurlijke persoon of rechtspersoon).

  Hoe werkt het?

  Bemiddelaar Olivier Dulon is in overeenstemming met artikel 1727 lid 6 (Definitieve erkenning) van de wet van 21.02.2005 door de FOD Justitie erkend als bemiddelaar in burgerlijke zaken, in handelszaken en in sociale zaken.

  Hij is lid van de BUPB (Belgische Unie van Professionele Bemiddelaars).

  Hij is voorzitter van de speciale commissie voor sociale aangelegenheden bij de FOD Justitie.

  Hij is hoofdassistent bemiddeling aan de HEPL en ULG.

  De bemiddelaar probeert de partijen ertoe te brengen hun geschil minnelijk te beslechten, via een vertrouwelijke onderhandelingsprocedure. De bemiddelaar neemt aantekeningen over de akkoorden die tijdens die discussies werden bereikt en, indien de partijen tot een compromis komen, schrijft hij de bereikte overeenkomst neer. Met andere woorden, de bemiddelaar beslecht het debat niet en doet geen uitspraak: hij leidt de discussies en schrijft de overeenkomst neer.

  De doelstelling van een bemiddelingsprocedure is een bevredigende oplossing te vinden voor alle partijen. De werkmethode bestaat erin de partijen ertoe aan te zetten de dialoog opnieuw aan te knopen, hen te responsabiliseren in de zoektocht naar een oplossing, tot oplossingen te komen (soms origineel, maar altijd bevredigend), en ervoor te zorgen dat ze op een correcte wijze uiteen kunnen gaan.

  De bemiddelingsprocedure wordt niet in de rechtbank gevoerd, ze verloopt volgens het door de partijen overeengekomen ritme.

  Bemiddelingsprotocol

  Bemiddelingsprotocol downloaden: (enkel beschikbaar in het Frans)

  Reglement

  Zie op de site www.dulon.be, pagina “Principe de la Médiation” (enkel beschikbaar in het Frans)

  Belmed-partnerLogo-belmed.gif

  Laatst bijgewerkt
  4 mei 2020