Table of Contents

  Adres:
  Rue du Mayeur,
  1C - 5377 Bonsin

  Gsm: +32 (488) 33 09 09
  E-mail: B.losfeld@mediationagree.be
  Website: www.mediationagree.be (enkel beschikbaar in het Frans)

  Een bemiddelingsaanvraag indienen
  via Belmed

  Voor welke problemen?

  Elk commercieel geschil dat betrekking heeft op:

  • consumptiegoederen,

  • algemene diensten aan de consument (meer bepaald bouw, vastgoed),

  • transportdiensten,

  • vrijetijdsdiensten,

  • energie en water,

  • gezondheid en

  • onderwijs.

  Kosten

  Erelonen:

  Het tarief wordt vastgelegd in functie van het bedrag van het dossier:

  • Uurloon van de bemiddelaar: 75€ incl. btw
  • Uurloon van het secretariaat: 45€ incl. btw

  Voor kleine geschillen is het mogelijk om via mail te werken om de kosten te verlagen.

  Kosten:

  Naast de door de bemiddelaar gefactureerde tijd worden de verplaatsingskosten aangerekend tegen 0,5 euro/km (btw inbegrepen). Alle andere eventuele kosten worden gedragen door de partijen (vb. telefoonkosten, administratiekosten, fotokopieën, zaalhuur, …).

  Voor de berekening van de erelonen wordt de tijd in rekening gebracht die werd gespendeerd aan alle stappen of opdrachten voor, tijdens en na de bemiddelingsbijeenkomst (brieven, verslagen, gesprekken, telefoontjes, …).

  Taal

  Taal van de procedure:

  • Frans

  Territoriale bevoegdheid

  Het Waals Gewest, namelijk:

  • De provincie Waals-Brabant;

  • De provincie Henegouwen;

  • De provincie Luik;

  • De provincie Luxemburg;

  • De provincie Namen.

  Verplichte toegangsvoorwaarden

  • U moet geprobeerd hebben contact op te nemen met de andere partij of de onderneming, maar zonder succes;
  • U kunt handelen als privépersoon of professional (natuurlijke persoon of rechtspersoon).

  Hoe werkt het?

  De bemiddelaar, Benoît LOSFELD, is op grond van de wet van 21 februari 2005 door de FOD Justitie erkend als bemiddelaar in sociale, burgerlijke en commerciële zaken.

  De bemiddelaar opent een nieuwe vorm van dialoog tussen de partijen, zodat ze de situatie nader kunnen verklaren en openstaan voor oplossingen op basis van belang en niet van positie. Het idee is op zoek te gaan naar de reële belangen van elkeen om een gezamenlijke oplossing te vinden.

  De bemiddelingsprocedure verloopt in een kader van vertrouwelijkheid.

  De bemiddelaar maakt aantekeningen over de akkoorden die tijdens deze besprekingen worden bereikt, en indien de partijen tot een compromis komen, schrijft hij de bereikte overeenkomst neer. Met andere woorden, de bemiddelaar beslecht het debat niet en doet geen uitspraak: hij leidt de besprekingen en schrijft de overeenkomst neer.

  Belangrijk:

  • De doelstelling van een bemiddelingsprocedure is een bevredigende oplossing te vinden voor alle partijen. De werkmethode bestaat erin de partijen ertoe aan te zetten de dialoog opnieuw aan te knopen, hen te responsabiliseren in de zoektocht naar een oplossing, en tot oplossingen te komen (soms origineel, maar bevredigend).

  • De bemiddelingsprocedure vindt niet in de rechtbank plaats; ze wordt gevoerd op een door de partijen gekozen plaats en op het door hen overeengekomen ritme.

  Bemiddelingsprotocol

  http://mediationagree.be/protocole.html (enkel in het Frans beschikbaar)

  Belmed-partnerLogo-belmed.gif

  Laatst bijgewerkt
  4 mei 2020