Table of Contents

  Adres:
  Rue Collebrine 19
  1325 Chaumont-Gistoux

  Gsm: +32 476 24 73 17
  E-mail: b.decallatay@mediationattitude.be
  Website: www.mediationattitude.be (enkel beschikbaar in het Frans)

  Een bemiddelingsaanvraag indienen
  via Belmed

  Voor welke problemen?

  Geschillen die betrekking hebben op:

  • consumptiegoederen;

  • algemene diensten aan de consument;

  • financiële diensten;

  • vervoerdiensten;

  • vrijetijdsdiensten;

  • gezondheid en

  • onderwijs.

  Kosten

  Het uurtarief van de bemiddelaar bedraagt 181,50 euro incl. btw.

  Dit uurtarief geldt zowel voor de bemiddelingssessies als voor de andere opdrachten die de bemiddelaar buiten die bemiddelingssessies presteert (brieven, verslagen, geschreven stukken opstellen, telefoontjes plegen, enz.).

  Naast de honoraria factureert de bemiddelaar zijn kosten (telefoon, fotokopieën, verplaatsingen, enz.). Om die kosten te dekken, wordt een forfaitair bedrag aangerekend ten belope van 10% van de honoraria. (Eventuele kosten voor de huur van een vergaderzaal zijn in die prijs niet inbegrepen en zullen dus bovenop het forfait worden gefactureerd.)

  Behalve andersluidend akkoord worden de kosten evenwichtig verdeeld tussen de betrokken partijen.

  Talen

  Talen waarin de bemiddeling kan worden gevoerd : Frans

  Territoriale bevoegdheid

  • Wallonië

  • Brussel

  Toegangsvoorwaarden

  • U moet geprobeerd hebben contact op te nemen met de andere partij of onderneming, maar zonder succes;

  • u kunt optreden als privépersoon of professional (rechtspersoon of natuurlijke persoon).

  Hoe werkt het?

  De bemiddelaar is erkend door de FOD Justitie bij toepassing van de wet van 21 februari 2005 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in verband met de bemiddeling. Hij respecteert de deontologische principes die inherent zijn aan zijn functie. De bemiddelaar is neutraal en wordt door beide partijen aanvaard.

  De bemiddelaar leidt de discussie en kadert het conflict. Zonder een oplossing op te leggen, maakt hij het mogelijk voor de partijen om hun standpunten uit te wisselen in een constructieve communicatie. Hij wakkert dialoog en reflectie aan in een sfeer van respect, vertrouwen en wederzijds luisteren, die creativiteit ten goede komt. Tot slot maakt hij het mogelijk om tot een akkoord te komen, waarbij de regelgeving en ieders belangen gerespecteerd worden. De inhoud van de gesprekken is strikt vertrouwelijk, met eventuele uitzondering van het door beide partijen ondertekende protocol van akkoord.

  De doelstelling van een bemiddelingsprocedure is een bevredigende oplossing te vinden voor alle partijen. De werkmethode bestaat erin de partijen ertoe aan te zetten de dialoog opnieuw aan te knopen, hen te responsabiliseren in de zoektocht naar een oplossing, tot oplossingen te komen die soms origineel zijn, maar altijd bevredigend.

  De bemiddelingsprocedure vindt niet in de rechtbank plaats; ze wordt gevoerd op een door de partijen gekozen plaats en op het door hen overeengekomen ritme.

  Bemiddelingsprotocol

  Bemiddelingsprotocol te raadplegen op www.mediationattitude.be. (enkel beschikbaar in het Frans)

  Belmed-partnerLogo-belmed.gif

  Laatst bijgewerkt
  4 mei 2020