Table of Contents

  Adres:
  Dorpsstraat 64
  3830 Wellen

  Tel.: +32 12 74 36 34
  Fax: +32 12 74 61 24
  E-mail: stefan.vantilt@skynet.be
  Website: www.vantilthouben.be

  Een bemiddelingsaanvraag indienen
  via Belmed

  Voor welke problemen?

  Handelsgeschillen over:

  Algemene diensten aan consumenten:

  • Bouw van nieuwe huizen
  • Onderhoud en herstelling van de woning (door gespecialiseerde loodgieters, dakwerkers, verwarmingstechnici, …)

  Geschillen over de volgende specialiteiten:

  • stabiltieit, funderingstechnieken,
  • pathologie, vocht en condensatie,
  • thermische isolatie en luchtdichtheid,
  • geluidsisolatie en akoestiek, geluidshinder in gebouwen,
  • vloerbekledingen, dekvloeren (chape),
  • wand- en plafondbekledingen, bepleisteringen,
  • hellende- en platte daken, parkeerdaken,
  • metselwerk,
  • betonbouw, stortklaar beton, betontechnologie,
   gepolijste betonvloeren,
  • houtbouw, vakwerkbouw en schrijnwerkerij,
  • sanitaire installaties.

  Kosten

  De bemiddelingskosten worden gelijk verdeeld over alle partijen die de bemiddeling aanvragen tenzij anders bepaald :

  • De eerste bemiddelingssessie wordt aangerekend aan 907,5 euro (750 euro + 21% btw) te verdelen over de partijen. Dit vaste bedrag omvat zowel de voorbereiding van de zaak als de bemiddelingssessie met de bemiddelaar, als de verplaatsingskosten heen en terug over een afstand tot 100 km. De partijen zullen alle benodigde stukken en informatie overmaken aan de bemiddelaar zodat de bemiddeling kan voorbereid worden.
  • Indien de verplaatsing voor de eerste sessie meer is dan 100 km wordt per bijkomende km 1,21 euro/km (21% btw inbegrepen) reistijd inbegrepen aangerekend.
  • Wanneer een tweede bemiddelingssessie nodig is zal de vergoeding worden berekend op basis van een uurloon van 181,5 euro/uur (150 euro + 21% btw).
  • Voor bijkomende sessies worden de verplaatsingskosten aangerekend aan 1,21 euro/km (1 euro + 21% btw) reistijd inbegrepen.

  Deze bedragen gelden voor elke tussenkomst voor, tijdens of na de bemiddelingsbijeenkomst.

  Bij een technische bemiddeling zullen de technische of expertiseverrichtingen (voorafgaandelijk technische vaststellingen, metingen of andere deskundige verrichtingen), indien beperkt in de tijd, gebeuren op basis van hetzelfde tarief.

  Voor eventuele bijkomende expertise verrichtingen of het inwinnen van bijkomende technische adviezen eventueel bij externe adviseurs (sapiteurs) wordt een bestek opgemaakt. De kosten zullen evenredig voorgeschoten worden door de partijen.

  Financiële hulp is mogelijk via rechtsbijstand.

  Talen

  Talen waarin de bemiddeling kan worden gevoerd : Nederlands

  Territoriale bevoegdheid

  Vlaanderen en Brussel

  Toegangsvoorwaarden

  • U hebt geprobeerd het geschil rechtstreeks met de onderneming of de particulier op te lossen, zonder daarbij succes te hebben geboekt.
  • U kunt optreden als privépersoon of professional (natuurlijke persoon of rechtspersoon).

  Hoe werkt het?

  Ir.-architect Stefan Vantilt is deskundige in bouwzaken voor de rechtbank. Hij is erkend door de Federale Bemiddelingscommissie in burgerlijke- en handelszaken.

  Hij treedt regelmatig op als deskundige op verzoek van particulieren, ondernemingen, rechtbanken en associaties zoals de Verzoeningscommissie Bouw, en de arbitrageorganisatie EAO (Europese Arbitrage Organisatie).

  Verder is Stefan Vantilt lid van de beroepsverenigingen voor deskundigen NCDAB (Nederlandstalig College van Deskundigen Architecten van België) en de KRID (Kamer van Geregistreerde Ingenieurs-Deskundigen).

  In tegenstelling tot een gerechtelijke procedure, waarbij een rechter aan partijen een oplossing oplegt, zijn het in een bemiddelingsprocedure de partijen zelf die tot een oplossing proberen te komen. Of met andere woorden, een bemiddeling is een buitengerechtelijke geschillenregeling.

  Bemiddeling is daarom een vrijwillige en vertrouwelijke procedure waarvan het kader en de regels zijn vastgelegd in een bemiddelingsprotocol dat door de partijen wordt ondertekend voor de bemiddeling van start gaat (zie bemiddelingsprotocol).

  De bemiddelaar treedt op als neutrale derde om de communicatie tussen de partijen te vergemakkelijken. Na onderzoek van de te bespreken onderwerpen helpt hij de partijen oplossingen te vinden die tegemoetkomen aan hun bekommernissen. Dit met de bedoeling een schriftelijk akkoord op te stellen, dat de partijen desgewenst door de rechtbank kunnen laten erkennen (homologeren).

  Bemiddelingsprotocol

  Bemiddelingsprotocol kan worden geraadpleegd op de site.

  Logo-belmedBelmed-partner

  Laatst bijgewerkt
  1 maart 2024