Table of Contents

  Isabelle GELAS

  Adres: Louizalaan 367 – 1050 Brussel
  Gsm: + 32 471 58 60 60
  E-mail: uptoyou@isabelle-gelas.be
  Website:  https://www.isabelle-gelas.be/ (enkel beschikbaar in het Frans)

  Voor welke problemen 

  Erkend bemiddelaar in burgerlijke zaken, sociale zaken en handelszaken. Ik ben ook opgeleid in onderhandelingsmethoden in ondernemingen.

  Geschillen tussen consumenten en ondernemingen (b2c) of tussen ondernemingen onderling (b2b) over:

  • consumptiegoederen;
  • algemene diensten aan de consument;
  • onderwijs;
  • energie en water;
  • gezondheid;
  • vrijetijdsdiensten;
  • postdiensten en elektronische communicatie;
  • transportdiensten en
  • financiële diensten.

  Voorbeelden van tussenkomst:

  • Geschillen in verband met overeenkomsten (niet-uitvoering van verplichtingen, niet-betaling, betwisting van rechten, ...);
  • Problemen in verband met onroerend goed (bouw of renovatie van een onroerend goed, ontdekking van een gebrek, enz.)

  Kosten

  • 150 euro/u incl. btw (Voor maximaal 2 partijen. Te verdelen onder de partijen.)
  • 180 euro/u incl. btw (Bij meer dan 2 partijen. Te verdelen onder de partijen.)

  Vóór het begin van elke sessie wordt drie uur in rekening gebracht als provisie.

  Er zal ook 250 euro incl. btw aan administratiekosten worden aangerekend.

  Talen

  Talen waarin de procedure kan worden gevoerd:

  • Frans

  Territoriale bevoegdheid

  Heel België.

  Toegangsvoorwaarden 

  Geen.

  Hoe werkt het?

  U hebt verschillende mogelijkheden om uw geschil op te lossen:

  • de rechtbank,
  • arbitrage,
  • verzoening,
  • collaboratief recht (advocaten opgeleid in beredeneerde onderhandeling onderhandelen voor u).

  Al deze opties hebben voor- en nadelen, afhankelijk van elke situatie, maar zij hebben gemeen dat u de beslechting van uw geschil in handen van een derde legt, met als gevolg dat het verkregen resultaat misschien niet helemaal gunstig voor u is en niet aan uw belangen voldoet.

  Als u er de voorkeur aan geeft de situatie de baas te blijven en vooral veel tijd te winnen, voorziet ons gerechtelijk wetboek in een andere optie, namelijk BEMIDDELING. 

  Dit is een door het gerechtelijk wetboek geregelde methode voor het beslechten van geschillen die de partijen, indien zij dat wensen, de mogelijkheid biedt een beroep te doen op een erkend bemiddelaar die, aan het einde van een welbepaalde procedure, de partijen ertoe zal brengen een akkoord te bereiken:

  • dat wijs is (d.w.z. dat rekening houdt met de belangen van alle partijen);
  • dat duurzaam is (d.w.z. blijvend in de tijd);
  • dat eveneens rekening houdt met de personen die gevolgen van dat akkoord zouden kunnen ondervinden;
  • en dat de openbare orde respecteert (en de belangen van minderjarige kinderen in het familierecht).

  De belangrijkste kenmerken van deze manier van geschillenbeslechting zijn de volgende:

  • Het betreft een VRIJWILLIGE procedure (u bent nooit verplicht de bemiddeling voort te zetten als het u niet bevalt);
  • Alles wat tijdens de bemiddeling wordt gezegd, is VERTROUWELIJK;
  • Het zijn de partijen die een oplossing vinden die tegemoetkomt aan hun problemen;
  • De erkende bemiddelaar is NEUTRAAL (neemt geen standpunt in), ONAFHANKELIJK (heeft geen relatie met de partijen) en ONPARTIJDIG (hecht evenveel belang aan elke partij);
  • De procedure duurt gewoonlijk slechts ENKELE MAANDEN (soms enkele weken);
  • De uiteindelijke overeenkomst kan worden gehomologeerd en zal in dat geval DEZELFDE KRACHT ALS EEN VONNIS hebben.

  Bemiddelingsprotocol

  Bemiddelingsprotocol downloaden (enkel beschikbaar in het Frans)

  Een bemiddelingsaanvraag indienen
  via Belmed

  Belmed-partnerLogo-belmed.gif

  Laatst bijgewerkt
  5 augustus 2022