Table of Contents

  Adres:
  Gemeentelijke Godshuisstraat 180
  1170 Brussel

  Tel.: +32 2 566 90 00
  Fax: +32 2 566 90 10
  E-mail: trialogues@gmail.com
  Website: www.trialogues.be (enkel beschikbaar in het Frans)

  Een bemiddelingsaanvraag indienen
  via Belmed

  Voor welke problemen?

  Elk geschil in verband met consumptiegoederen of diensten aan de consument.

  • Consumptiegoederen

  • Algemene diensten aan de consument

  • Financiële diensten

  • Vervoerdiensten

  • Vrijetijdsdiensten

  • Gezondheid

  Kost

  Erelonen en kosten moeten tussen de partijen worden verdeeld (in gelijke delen of te bepalen): forfait of 121 euro/uur incl. btw voor alle werkzaamheden – kosten: forfait van 15% van de erelonen (telefoon, mail, drukwerk, …).

  Financiële hulp is mogelijk via rechtsbijstand.

  Talen

  Talen van de procedure: FR of EN

  Territoriale bevoegdheid

  • Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • De provincie Waals-Brabant

  Toegansvoorwaarden

  • U moet geprobeerd hebben om het geschil rechtstreeks in der minne te schikken met de particulier of de onderneming, zonder succes;

  • U kunt optreden als privépersoon of professional (natuurlijke persoon of rechtspersoon).

  Hoe werkt het?

  De bemiddelaar van Trialogues is erkend door de Federale Bemiddelingscommissie (FOD Justitie) bij toepassing van de wet van 21 februari 2005 in verband met de bemiddeling.

  De voornaamste opdracht van de bemiddelaar bestaat erin een ruimte te creëren waarin de partijen hun vrijheden en hun actiecapaciteiten bij het beheer van hun conflicten kunnen bewaren.

  De bemiddelaar is neutraal en moet door beide partijen worden aanvaard. Hij mag niet voor de rechtbank getuigen. De inhoud van de bemiddelingsgesprekken is vertrouwelijk, met uitzondering van het protocol en van het eventuele door de partijen ondertekende akkoord.

  Zonder een oplossing op te leggen, maakt de bemiddelaar het mogelijk voor de partijen om hun standpunten uit te wisselen in een constructieve en beveiligde communicatie. Hij wakkert dialoog en reflectie aan in een sfeer van wederzijds respect en naar elkaar luisteren. Hij maakt het mogelijk om tot een akkoord te komen, waarbij de regelgeving en ieders belangen worden gerespecteerd. De bemiddelingsprocedure is pertinent op heel wat gebieden.

  Bemiddelingsprotocol

  Bemiddelingsprotocol downloaden (enkel beschikbaar in het Frans)

  Belmed-partnerLogo-belmed.gif

  Laatst bijgewerkt
  1 maart 2024