Table of Contents

  Adres:
  Koningsstraat 145
  1000 Brussel

  Tel.: +32 2 627 00 91
  Fax: +32 2 627 01 09
  Gsm: +32 474 62 85 11
  E-mail: bart.demoor@strelia.com
  Website: http://www.strelia.com/nl

  Een bemiddelingsaanvraag indienen
  via Belmed

  Voor welke problemen?

  Geschillen die betrekking hebben op alle contractuele en buitencontractuele relaties en vorderingen tussen ondernemingen of met betrekking tot de werking van ondernemingen.

  Kosten

  Voor het openen van het dossier betaalt (betalen) de partij(en) die om bemiddelingen heeft (hebben) verzocht een forfaitair bedrag van 100 euro (incl. btw) om de kosten te dekken voor de eerste stappen die nodig zijn om de bemiddeling op te starten.

  Behoudens andersluidend akkoord nemen de partijen de honoraria en kosten in gelijke delen ten laste. Voor de Belmed-dossiers is een bijzonder uurtarief vastgelegd : 200,00 euro/uur (incl. btw).

  De werkelijke kosten rekent Strelia aan kostprijs aan en verplaatsingen aan 0,5 euro/km (incl. btw).

  Talen

  Talen waarin de bemiddeling kan worden gevoerd :

  • Nederlands
  • Frans
  • Engels

  Territoriale bevoegdheid

  • België

  Toegangsvoorwaarden

  • U moet geprobeerd hebben om het geschil rechtstreeks met de onderneming op te lossen, zonder succes;
  • U kunt optreden als privépersoon of onderneming (natuurlijke persoon of rechtspersoon)

  Hoe werkt het?

  Strelia is een advocatenkantoor dat bestaat uit ervaren vennoten en hun teams die hun expertise en krachten bundelen om kwaliteitsvolle diensten aan te bieden aan haar cliënten. De focus van Strelia ligt op Vennootschapsrecht, Geschillenbeslechting, Herstructurering en Insolventie en Handelsrecht. Strelia beschikt over ervaren advocaten en erkende bemiddelaars die tevens hun ervaring aanwenden om een werkelijk geschil te vermijden of om het te helpen oplossen op de best mogelijke wijze.

  Bemiddeling is een vrijwillige en vertrouwelijke procedure voor geschillenbeslechting. Een bemiddelaar treedt op als neutrale derde om de communicatie tussen de partijen te faciliteren. Na identificatie van de te bespreken noden en belangen helpt de bemiddelaar de partijen oplossingen te vinden die deze belangen en noden respecteren en met de bedoeling een schriftelijk akkoord op te stellen dat de partijen desgewenst door de rechtbank kunnen laten homologeren.

  Bemiddelingsprotocol

  Bemiddelingsprotocol downloaden (DOC, 44 KB)

  Belmed-partnerLogo-belmed.gif

  Laatst bijgewerkt
  1 juni 2023