Table of Contents

  Christian PREAUX et Daphnée VANBERSY

  Adres: Rue de Lobbes, 4A à 6530 THUIN
  Tel.: +32 71 49 67 43
  E-mail: daphnee.vanbersy@prejustitia.be
  Website: Médiation - Prejustitia

  Voor welke problemen?

  Elk geschil in burgerlijke en handelszaken, zowel in B2B als in B2C, bijvoorbeeld:

  • conflicten tussen aandeelhouders,
  • steun voor betalingen en overmatige schuldenlast,
  • algemene handelsgeschillen,
  • financiële diensten,
  • bouw,
  • verhuur,
  • algemene diensten aan consumenten,
  • vorderingen in verband met overeenkomsten,
  • problemen met onroerend goed,
  • telecommunicatie,
  • trustee,
  • condominium,
  • juridische diensten ….

  Kosten

  Tijdens een eerste contact zal ik controleren of uw geschil minnelijk kan worden behandeld of niet. Ik zal u alle nuttige informatie geven over mijn mogelijke interventie. Mijn tarief zal pas van toepassing zijn wanneer jij en de andere partij mij formeel mijn missie hebben toegewezen.

  Eerste telefonisch contact: gratis

  • Algemene informatie over bemiddeling: gratis
  • Het openen van het bestand: 60,50 EUR inclusief btw (50 EUR btw)
  • Prijs per uur: 121 EUR inclusief btw (100 EUR exclusief btw) in B2B en 90,75 EUR inclusief btw (75 EUR exclusief btw) in B2C
  • Kosten kunnen variëren afhankelijk van het geschil en/of het bedrag van de vordering
  • Reiskosten van 0,61 EUR inclusief btw (EUR 0,50/km exclusief btw) indien de bemiddeling buiten onze gebouwen zou plaatsvinden
  • Artikel 1731 van de wet van 21 februari 2005: „De kosten en honoraria van bemiddeling zijn gelijkelijk ten laste van de partijen, tenzij zij anders beslissen.”

  Financiële hulp is mogelijk via rechtsbijstand

  Talen

  Taal waarin de bemiddeling kan worden gevoerd :

  • Frans

  Territoriale bevoegdheid

  Alleen in het Waalse Gewest (+ grensoverschrijdende geschillen : Frankrijk)

  3 adressen voor „fysieke” bemiddeling:

  • MERBES LE CHÂTEAU (6567), Rue de Boustaine, 3
  • THUIN (6530), Rue de Lobbes, 4A
  • JUMET(6040), Chaussée de Bruxelles, 272

  + mogelijkheid tot bemiddeling via videoconferentie of telefonisch.

  Toegangsvoorwaarden

  • 18 jaar oud zijn
  • Optreden als natuurlijke persoon of rechtspersoon
  • contact hebben opgenomen met de andere partij om het probleem te melden en geprobeerd hebben het vooraf minnelijk op te lossen.
  • akkoord gaan met ons privacybeleid
  • het bemiddelingsprotocol ondertekenen en naleven

  Hoe werkt het?

  Burgerlijke en commerciële bemiddeling maakt het mogelijk dat de partijen zelf tot een oplossing kunnen komen; de partijen zijn niet langer toeschouwers van hun proces, maar de actoren in de zoektocht naar een gemeenschappelijke oplossing.

  Het „win-win” doel is onze prioriteit.

  We werken zoveel mogelijk in co-mediation (twee bemiddelaars) simpelweg omdat er meer in twee hoofden zijn dan in één. Overtuigd door het belang en de rijkdom van de cross-views van een situatie, zorgt werken in paren voor meer ondersteuning, comfort en veiligheid bij de inzet van het bemiddelingsproces en helpt het werk aan de relatie te versterken.

  Christian PREAUX, Huissier de Justice, Doctor of Sociology, Certified Civil and Commercial Mediator en Daphnée Vanbersy, gecertificeerd burger- en handelsadvocaat en bemiddelaar, zetten zich in om uw probleem op te lossen.

  Samenvattend functioneren we als volgt (natuurlijk kunnen we ons van geval tot geval aanpassen):

  • Eerste telefonisch contact met verzoekster
  • Eventueel telefonisch contact met de wederpartij indien nodig
  • Voorlopige zitting: uitleg van het bemiddelingsproces en de ondertekening van het protocol
  • Bemiddelingssessie(s): fysieke vergadering op een van de voorgestelde locaties, telefonische bemiddeling of videoconferentie naar het beste van de partijen.

  Bemiddelingsprotocol

  Pdf-document (geval per geval aan te passen)

  Een bemiddelingsaanvraag indienen
  via Belmed

  Belmed-partnerLogo-belmed

  Laatst bijgewerkt
  20 september 2022