Table of Contents

  Hugues ROBERT

  Adres: Rue de l’Eglise, 19 à 1315 - Piétrebais
  Gsm: + 32 (0) 495.27.77.86
  E-mail: peoplecentric.hr@gmail.com
  Website:  https://www.linkedin.com/in/hugues-robert-b683096/

  Een bemiddelingsaanvraag indienen
  via Belmed

  Voor welke problemen

  Geschillen die betrekking hebben op:

  • Elk commercieel geschil binnen de brede termijn
  • Conflicten tussen aandeelhouders
  • Conflicten tussen partijen binnen bedrijven
  • Bijstand bij het opstellen van het aandeelhouderspact (preventie van toekomstige geschillen)

  Kosten

  Tijdens een eerste contact zal ik controleren of uw geschil minnelijk kan worden behandeld of niet. Ik zal u alle nuttige informatie geven over mijn mogelijke interventie. Mijn tarief zal pas van toepassing zijn wanneer jij en de andere partij mij formeel mijn missie hebben toegewezen.

  Een bedrag van 100 EUR (inclusief btw 21 %) zal worden gevraagd om de kosten te dekken voor het starten van de eerste stappen die nodig zijn om het bemiddelingsproces te starten.

  De partijen zullen elk de honoraria en uitgaven van de bemiddelaar in gelijke delen betalen. Er geldt een uurtarief van 200 EUR (TVAC), dus 100 EUR per geschil. Facturen worden in grote contanten betaald. 

   

  Talen

  Talen waarin de bemiddeling kan worden gevoerd :

  • Nederlands
  • Frans
  • Engels

  Territoriale bevoegdheid

  Heel België — ook mogelijke grensoverschrijdende geschillen

  Toegangsvoorwaarden

  Wilt u een alternatieve oplossing voor de rechter vinden om uw geschil op te lossen.

  Hoe werkt het

  U neemt telefonisch of via mijn e-mail contact met mij op, ik neem contact met u op, laten we het eens zijn als uw geschil waarschijnlijk zal worden bemiddeld, als dat het geval is dat we contact opnemen met de andere partij, proberen haar te overtuigen om deel te nemen en als aan de voorwaarden is voldaan, beginnen we een bemiddelingstraject.

  Bemiddelingsprotocol

  /

  Een bemiddelingsaanvraag indienen
  via Belmed

  Belmed-partnerLogo-belmed

  Laatst bijgewerkt
  20 september 2022