Table of Contents

  Adres:
  Rue du Tivoli 12 B32
  5002 Saint-Servais
  Gsm: +32 498 845 929
  Fax: +32 81 21 67 42
  E-mail: pn@nexos.be
  Website: http://tinyurl.com/y7y4naqo (enkel beschikbaar in het Frans)

  Een bemiddelingsaanvraag indienen
  via Belmed

  Voor welke problemen?

  Elk burgerlijk, commercieel of sociaal geschil dat betrekking heeft op:

  • consumptiegoederen,
  • algemene diensten aan de consument,
  • postdiensten en elektronische communicatie,
  • vervoerdiensten,
  • vrijetijdsdiensten,
  • energie en water,
  • gezondheid en
  • onderwijs.

  Kosten

  Tijdens een eerste contact zal ik controleren of uw geschil minnelijk kan worden behandeld of niet. Ik zal u alle nuttige informatie geven over mijn mogelijke interventie. Mijn tarief zal pas van toepassing zijn wanneer jij en de andere partij mij formeel mijn missie hebben toegewezen.

  Erelonen.
  Het tarief wordt vastgelegd in functie van het bedrag dat in het geding is. Alle bedragen zijn in euro.

  Bedragen in kwestie

  Forfait halve dag (btw incl.)

  (max. 3,5u.)

  Forfait hele dag

  (btw incl.)

  (max. 7u.)

  Uurtarief

  (btw incl.)

  < 10.000

  454

  908

  151

  10.001 – 40.000

  605

  1.210

  182

  40.001 – 125.000

  908

  1.513

  218

  125.001 – 250.000

  1.210

  1.815

  242

  > 250.000

  overeen te komen

  overeen te komen

  overeen te komen

  Overige kosten

  Naast de erelonen voor de door de bemiddelaar gespendeerde tijd worden de verplaatsingskosten aangerekend tegen 0,484 euro / km (btw incl.). Alle andere kosten (telefoon, administratie, fotokopieën, huur van ruimtes, enz.) worden gedragen door de partijen.

  Voor de berekening van de erelonen wordt de tijd in rekening gebracht die werd gespendeerd aan alle stappen of opdrachten voor, tijdens en na de bemiddelingsbijeenkomst (brieven, verslagen, gesprekken, telefoontjes, enz.).

  Financiële hulp is mogelijk via rechtsbijstand.

  Talen

  Taal van de procedure:

  • Frans

  Territoriale bevoegdheid

  • Wallonië

  • Brussel

  Toelatingsvoorwaarden

  • U moet geprobeerd hebben contact op te nemen met de andere partij of de onderneming, maar zonder succes;
  • U kunt optreden als privépersoon of professional (natuurlijke persoon of rechtspersoon).

  Hoe werkt het?

  • Bemiddelaar Patrick Namotte is op grond van de wet van 21 februari 2005 door de FOD Justitie erkend als bemiddelaar in burgerlijke zaken, in handelszaken en in sociale zaken.
  • De bemiddelaar probeert de partijen ertoe te brengen hun geschil minnelijk te beslechten, via een vertrouwelijke onderhandelingsprocedure. De bemiddelaar neemt aantekeningen over de akkoorden die tijdens die discussies werden bereikt en, indien de partijen tot een compromis komen, schrijft hij de bereikte overeenkomst neer. Met andere woorden, de bemiddelaar beslecht het debat niet en doet geen uitspraak: hij leidt de discussies en schrijft de overeenkomst neer.
  • De doelstelling van een bemiddelingsprocedure is een bevredigende oplossing te vinden voor alle partijen. De werkmethode bestaat erin de partijen ertoe aan te zetten de dialoog opnieuw aan te knopen, hen te responsabiliseren in de zoektocht naar een oplossing, en tot oplossingen te komen (soms origineel, maar altijd bevredigend).
  • De bemiddelingsprocedure vindt niet in de rechtbank plaats; ze wordt gevoerd op een door de partijen gekozen plaats en op het door hen overeengekomen ritme.

  Bemiddelingsprotocol

  Het bemiddelingsprotocol kan worden geraadpleegd op de site (enkel beschikbaar in het Frans).

  Belmed-partnerLogo-belmed.gif

  Laatst bijgewerkt
  1 maart 2024