Table of Contents

  Luc Slosse

  Adres: Sint-Baafsplein 8 – 9000 Gent
  Tel.: + 32 3 766 24 24
  Fax: + 32 50 89 02 22
  Gsm: + 32 475 38 14 75
  E-mail: bemiddeling@mediatus.be
  Website:  www.mediatus.be

  Voor welke problemen

  Geschillen die betrekking hebben op:

  • Algemene klantendiensten
  • Vrijetijdsdiensten
  • Onderwijs
  • Overige goederen en diensten

  Kosten

  Tijdens een eerste contact zal ik controleren of uw geschil minnelijk kan worden behandeld of niet. Ik zal u alle nuttige informatie geven over mijn mogelijke interventie. Mijn tarief zal pas van toepassing zijn wanneer jij en de andere partij mij formeel mijn missie hebben toegewezen.

  Het tarief is van toepassing op alle opdrachten die de bemiddelaar heeft uitgevoerd.

  Het uurtarief voor aanvragen via het platform www.belmed.fgov.be bedraagt 95 euro incl. btw per partij.

  Vóór de bemiddelaar optreedt, wordt aan elke tussenkomende partij gevraagd om als voorschot 190 euro incl. btw (2 uur) op de rekening van de bemiddelaar over te maken. Dat bedrag wordt gebruikt om de eerste kosten te dekken en zal bij de eindafrekening van de honoraria in mindering gebracht worden.

  Behalve andersluidend akkoord van de betrokken partijen worden de kosten voor de bemiddeling in gelijke delen gedragen door elk van de bij de bemiddeling betrokken partijen. Zijn er meer dan twee partijen, dan zal elke bijkomende partij verzocht worden hetzelfde bedrag te betalen.

  De kosten verbonden aan het gehele bemiddelingstraject bedragen doorgaans max. 800 + 168 (btw) = 968 euro om tot een bemiddelde oplossing te komen.

  Talen  

  Talen waarin de bemiddeling kan worden gevoerd :

  • Nederlands
  • Frans
  • Engels

  Territoriale bevoegdheid

  België

  Toegangsvoorwaarden

  Geen. Indien u dit wenst, kunt u zich laten bijstaan door uw raadsman.

  Hoe werkt het

  De bemiddelaar dient de deontologische principes die inherent zijn aan zijn functie te respecteren. Hij leidt de discussie, omkadert het conflict, identificeert de keuze en licht ze toe. Zonder een oplossing op te leggen, maakt hij het mogelijk voor de partijen om hun standpunten uit te wisselen in een constructieve communicatie. Hij wakkert dialoog en reflectie aan in een sfeer van respect, vertrouwen en naar elkaar luisteren, die creativiteit ten goede komt. Tot slot maakt hij het mogelijk om tot een akkoord te komen, waarbij de regelgeving en ieders belangen gerespecteerd worden.

  Een bemiddelingsaanvraag indienen
  via Belmed

  Bemiddelingsprotocol

  https://mediatus.be/protocol/

  Belmed-partnerLogo-belmed.gif

  Laatst bijgewerkt
  1 maart 2024