Table of Contents

  Naam: Luc VANDENHOECK
  Adres:
  Avenue J. Marvel, 20A
  5032 Corroy-le-Château
  Gsm: +32 475 79 66 86
  E-mail: info@lemediateur.be
  Website: www.lemediateur.be (enkel beschikbaar in het Frans)

  Een bemiddelingsaanvraag indienen
  via Belmed

  Voor welke problemen?

  Elk handelsgeschil betreffende:

  • consumptiegoederen

  • algemene diensten aan de consument

  • postdiensten en elektronische communicatie

  • transportdiensten

  • vrijetijdsdiensten

  • energie en water

  • gezondheid

  • onderwijs

  • financiële diensten

  Kosten

  Tijdens een eerste contact zal ik controleren of uw geschil minnelijk kan worden behandeld of niet. Ik zal u alle nuttige informatie geven over mijn mogelijke interventie. Mijn tarief zal pas van toepassing zijn wanneer jij en de andere partij mij formeel mijn missie hebben toegewezen.

  Het tarief dat voor de bemiddeling zal worden toegepast, wordt hieronder toegelicht. Dat tarief is van toepassing op alle opdrachten die de bemiddelaar heeft uitgevoerd.

  Het uurtarief voor aanvragen via het platform www.belmed.fgov.be bedraagt 65 euro incl. btw per partij.

  Vóór de bemiddelaar optreedt, wordt aan elke tussenkomende partij gevraagd om als voorschot 130 euro incl. btw (2 uur) op de rekening van de bemiddelaar over te maken. Dat bedrag wordt gebruikt om de eerste kosten te dekken en zal bij de eindafrekening van de honoraria in mindering gebracht worden.

  Behalve andersluidend akkoord van de betrokken partijen worden de kosten voor de bemiddeling in gelijke delen gedragen door elk van de bij de bemiddeling betrokken partijen. Zijn er meer dan twee partijen, dan zal elke bijkomende partij verzocht worden hetzelfde bedrag te betalen.

  http://www.belgium.be/nl/justitie/slachtoffer/rechtsbijstand/kosten/

  Talen

  Taal van de procedure: Frans

  Verplichte toegangsvoorwaarden

  • U moet geprobeerd hebben om het geschil rechtstreeks met de particulier of de onderneming op te lossen, zonder succes,
  • U kunt optreden als privépersoon of professional (rechtspersoon of natuurlijke persoon).

  Hoe werkt het?

  De bemiddelaar is erkend door de FOD Justitie bij toepassing van de wet van 21 februari 2005 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in verband met de bemiddeling. Hij respecteert de deontologische principes die inherent zijn aan zijn functie. De bemiddelaar is neutraal en wordt door beide partijen aanvaard. Hij mag niet voor de rechtbank getuigen en geeft geen enkel rapport door aan de rechter, de inhoud van de gesprekken is strikt vertrouwelijk, met eventuele uitzondering van het door beide partijen ondertekende protocol van akkoord.

  De bemiddelaar leidt de discussie, omkadert het conflict, identificeert de keuze en licht ze toe. Zonder een oplossing op te leggen, maakt hij het mogelijk voor de partijen om hun standpunten uit te wisselen in een constructieve communicatie. Hij wakkert dialoog en reflectie aan in een sfeer van respect, vertrouwen en naar elkaar luisteren, die creativiteit ten goede komt. Tot slot maakt hij het mogelijk om tot een akkoord te komen, waarbij de regelgeving en ieders belangen gerespecteerd worden.

  Formulier

  Bemiddelingsprotocol downloaden (enkel beschikbaar in het Frans)

  Reglement

  Zie bovenvermeld bemiddelingsprotocol

  Belmed-partnerLogo-belmed.gif

  Laatst bijgewerkt
  1 maart 2024