Table of Contents

  Kim Wybo

  Adres: 2000 Antwerpen, Tavernierkaai 2
  Tel.:+ 32 3 400 89 89
  Fax: + 32 3 400 89 88
  Gsm:+ 32 486 58 64 45
  E-mail: Kim.wybo@la-on.eu
  Website:  www.la-on.eu

  Voor welke problemen

  Geschillen tussen consumenten en ondernemingen (b2c) of tussen ondernemingen onderling (b2b) over:

  • Koop-verkoop
  • Huur
  • Bouw
  • Energie
  • Financiële diensten
  • Telecommunicatie
  • Vervoer
  • Vastgoed
  • Eigendom

  Kosten

  Tijdens een eerste contact zal ik controleren of uw geschil minnelijk kan worden behandeld of niet. Ik zal u alle nuttige informatie geven over mijn mogelijke interventie. Mijn tarief zal pas van toepassing zijn wanneer jij en de andere partij mij formeel mijn missie hebben toegewezen.

  Het honorarium van de bemiddeling bedraagt 175,00 euro per uur, exclusief 21% btw, voor de prestaties van de erkende bemiddelaar.

  Naast het ereloon, worden volgende vaste kosten aangerekend:

  • Opstart dossier: 75,00 euro (éénmalig)
  • Brief: 10 euro/brief
  • E-mail: 7 euro/mail
  • Kilometervergoeding: 0,36 €/km

  Behalve andersluidend akkoord van de betrokken partijen worden de kosten voor de bemiddeling in gelijke delen gedragen door elk van de bij de bemiddeling betrokken partijen.

  Talen

  Talen waarin de bemiddeling kan worden gevoerd :

  • Nederlands
  • Engels

  Territoriale bevoegdheid

  • Vlaanderen

  Toegangsvoorwaarden

  U bent als natuurlijke persoon of rechtspersoon betrokken in het geschil en kan persoonlijk optreden als partij in de bemiddeling.

  Hoe werkt het

  • Advocaat Kim Wybo is op grond van de wet van 21 februari 2005 door de FOD Justitie erkend als bemiddelaar in burgerlijke zaken en handelszaken.
  • De bemiddelaar neemt ten overstaan van de partijen de verbintenis op de bemiddeling uit te voeren volgens de regels van goed vakmanschap, volgens de wettelijke en deontologische bepalingen en in alle onafhankelijkheid en onpartijdigheid.
  • Zijn taak bestaat eruit de betrokkenen te ondersteunen om met elkaar te spreken en zelf vanuit hun behoeften tot een oplossing en afspraken te komen met kennis van zaken. Bemiddeling is een vrijwillig en vertrouwelijk proces voor het omgaan met verschillen en conflicten waarin de betrokkenen zelf de meest geschikte uitkomst bepalen.
  • Het uiteindelijke doel van bemiddeling is om tot afspraken en een oplossing te komen om het conflict op te lossen. Het bemiddelingsakkoord is meestal schriftelijk en bekrachtigt dat wat werd overeengekomen tussen de betrokkenen. Het woord akkoord houdt in dat beide partijen het respecteren. Een bemiddeling gebeurt altijd op vrijwillige basis, en het is dus mogelijk dat ze afloopt zonder dat er een akkoord is.
  • De bemiddelingsprocedure vindt niet in de rechtbank plaats; ze wordt gevoerd op een door de partijen gekozen plaats en op het door hen overeengekomen ritme.

  Bemiddelingsprotocol

  Het bemiddelingsprotocol kan opgevraagd worden per e-mail

  Een bemiddelingsaanvraag indienen
  via Belmed

  Belmed-partnerLogo-belmed

  Laatst bijgewerkt
  1 maart 2024