Table of Contents

  Daphne Boone Erkend Bemiddelaar in Burgerlijke en Handelszaken

  Adres: Boogstraat 26 te 2980 Zoersel
  Gsm: + 32 476.93.4000
  E-mail: daphne@just-ius.be
  Website: www.just-ius.be

  Voor welke problemen

  Geschillen die betrekking hebben op:

  Burenhinder ; buurtconflicten ; huur- en verhuur ; handelshuur ; koop-verkoop ; aanneming ; vastgoed ; erfdienstbaarheden ; mede-eigendom ; commerciële contracten

  Sectoren : vastgoed, makelaarsdiensten, syndici, mede-eigendom, bouw van nieuwe huizen, onderhoud en reparatie van woningen, verhuizing en opslag, ondersteuning-onderzoek-bemiddeling, juridische diensten.

  Kosten

  Tijdens een eerste contact zal ik controleren of uw geschil minnelijk kan worden behandeld of niet. Ik zal u alle nuttige informatie geven over mijn mogelijke interventie. Mijn tarief zal pas van toepassing zijn wanneer jij en de andere partij mij formeel mijn missie hebben toegewezen.

  Opening dossier 60 euro ; Prestaties worden aangerekend aan uurtarief, zijnde 120 euro/uur ; hierop wordt een forfaitair kostenpercentage aangerekend van 8 % ; totaal inclusief btw = 157,30 euro (ereloon + kosten+ btw) ; indien verplaatsingen worden gemaakt wordt dit aangerekend per afgelegde km=0,60 euro/km.

  Talen

  Talen waarin de bemiddeling kan worden gevoerd :

  • Nederlands
  • Engels

  Territoriale bevoegdheid

  Vlaams, Brussel gewest en grensoverschrijdende geschillen  

  Toegangsvoorwaarden

  Een provisie wordt gevraagd bij het eerste contact. De provisie bedraagt 400 euro en wordt door de betrokkenen in de bemiddelingsprocedure elk voor de helft betaald, tenzij andere afspraak. 

  Hoe werkt het

  Gesprek met alle betrokkenen samen om de bemiddelingsprocedure uit te leggen, toelichting bij de bemiddelingsovereenkomst en maken van  afspraken met vervolgens inventarisatie van het onderwerp en het probleem. Alle partijen doen hun verhaal.  Volgende fase met elke betrokkene afzonderlijk (caucus). Zowel het emotionele als het inhoudelijke komen hier opnieuw aan bod.  De bemiddelaar  vraagt mandaat daar waar nodig om bepaalde zaken tijdens de volgende vergadering aan bod te laten komen.

  Eindfase (slot)vergadering om tot een bemiddelingsakkoord te komen. De bemiddelaar geeft duidelijk aan dat de betrokkenen zelf de oplossing moeten vinden en reikt hen daartoe de middelen aan. We stappen over van standpunten naar belangen van de beide betrokkenen en vergroten de koek. Indien nodig volgt een nieuwe vergadering zodat betrokkenen tijd krijgen om na te denken over mogelijke oplossingen.

  In totaal gemiddeld, in principe, 4 vergaderingen om tot een bemiddelingsakkoord te komen.

  Bemiddelingsprotocol

  Dit wordt besproken tijdens de eerste vergadering met de betrokkenen

  Een bemiddelingsaanvraag indienen
  via Belmed

  Belmed-partnerLogo-belmed

  Laatst bijgewerkt
  1 maart 2024