Table of Contents

  Adres:
  776, Chaussée de Dinant
  5100 Namur

  Tel.: + 32 82 86 00 71 
  Fax: + 32 82 86 00 70 
  E-mail: jg.sepulchre@avocat.be
  Website: http://www.jgs-avocats.be/ 

  Een bemiddelingsaanvraag indienen
  via Belmed

  Voor welke problemen?

  Elk burgerlijk of commercieel geschil dat betrekking heeft op consumptiegoederen of algemene diensten aan de consument.

  Kosten

  Erelonen en kosten worden onder de partijen verdeeld (in gelijke delen of anders, conform artikel 1731 §1 van de wet van 21/2/2005): 181,50 euro/uur incl. btw (150 euro/uur excl. btw).

  Financiële hulp is mogelijk via rechtsbijstand.

  Talen

  • Frans

  Territoriale bevoegdheid

  • Namen

  Verplichte toegangsvoorwaarden

  • U moet geprobeerd hebben om het geschil rechtstreeks met de particulier of de onderneming op te lossen, zonder succes;
  • U kunt optreden als privépersoon of professional (natuurlijke persoon of rechtspersoon).

  Hoe werkt het?

  Mr. Sepulchre is erkend door de FOD Justitie bij toepassing van de wet van 21 februari 2005 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in verband met de bemiddeling. Hij respecteert de deontologische principes die inherent zijn aan zijn functie. De bemiddelaar is neutraal en wordt door beide partijen aanvaard. Hij mag niet voor de rechtbank getuigen en geeft geen enkel rapport door aan de rechter, de inhoud van de gesprekken is strikt vertrouwelijk, met eventuele uitzondering van het door beide partijen ondertekende protocol van akkoord.

  De bemiddelaar leidt de discussie, kadert het conflict, identificeert de keuze en licht ze toe.

  Zonder een oplossing op te leggen, maakt hij het mogelijk voor de partijen om hun standpunten uit te wisselen in een constructieve communicatie. Hij wakkert dialoog en reflectie aan in een sfeer van respect, vertrouwen en wederzijds luisteren, die creativiteit ten goede komt. Tot slot maakt hij het mogelijk om tot een akkoord te komen, waarbij de regelgeving en ieders belangen gerespecteerd worden.

  Formulier

  Het bemiddelingsprotocol kan u bij de bemiddelaar aanvragen: jg.sepulchre@avocat.be

  Reglement

  Zie de website (enkel beschikbaar in het Fans).

  Logo-belmedBelmed-partner

  Laatst bijgewerkt
  5 augustus 2022