Table of Contents

  Bedrijfsrevisor Beernaert bv

  Interleuvenlaan 62, 3001 Leuven:
  Tel.:+ 32 495 57 12 17

  E-mail: inge@bedrijfsrevisorbeernaert.be

  Website: www.bedrijfsrevisorbeernaert.be

  Een bemiddelingsaanvraag indienen
  via Belmed

  Voor welke problemen

  Handels- en burgerlijke geschillen die betrekking hebben op alle contractuele en buitencontractuele relaties en vorderingen tussen ondernemingen of met betrekking tot de werking van ondernemingen.

  Kosten

  Tijdens een eerste contact zal ik controleren of uw geschil minnelijk kan worden behandeld of niet. Ik zal u alle nuttige informatie geven over mijn mogelijke interventie. Mijn tarief zal pas van toepassing zijn wanneer jij en de andere partij mij formeel mijn missie hebben toegewezen.

  Voor het openen van het dossier betaalt (betalen) de partij(en) die om bemiddelingen heeft (hebben) verzocht een forfaitair bedrag van 100 euro (incl. btw) om de kosten te dekken voor de eerste stappen die nodig zijn om de bemiddeling op te starten.

  Behoudens andersluidend akkoord nemen de partijen de honoraria en kosten in gelijke delen ten laste. Voor de Belmed-dossiers is een bijzonder uurtarief vastgelegd : 200,00 euro/uur (incl. btw).

  Deze bedragen gelden voor elke tussenkomst voor, tijdens of na de bemiddelingsbijeenkomst.

  Voor de berekening van de erelonen wordt de tijd in rekening gebracht die werd gespendeerd aan alle stappen of opdrachten voor, tijdens en na de bemiddelingsbijeenkomst (brieven, verslagen, gesprekken, telefoontjes, enz.).

  De werkelijke kosten worden aangerekend aan kostprijs en verplaatsingen aan 0,5 euro/km (incl. btw).

  Talen

  Talen waarin de bemiddeling kan worden gevoerd :

  • Nederlands
  • Engels

  Territoriale bevoegdheid

  Vlaanderen & Brussel

  Toegangsvoorwaarden

  • U moet geprobeerd hebben om het geschil rechtstreeks met de onderneming op te lossen, zonder succes;
  • U kunt optreden als privépersoon of onderneming (natuurlijke persoon of rechtspersoon)

  Hoe werkt het

  Bedrijfsrevisor Beernaert is een bedrijfsrevisorenkantoor met als focus Vennootschapsrecht, Geschillenbeslechting, Herstructurering en Waardebepalingen. Inge Beernaert is een ervaren bedrijfsrevisor en erkende bemiddelaar die tevens haar ervaring aanwendt om een werkelijk geschil te vermijden of om het te helpen oplossen op de best mogelijke wijze.

  Bemiddeling is een vrijwillige en vertrouwelijke procedure voor geschillenbeslechting. Een bemiddelaar treedt op als neutrale derde om de communicatie tussen de partijen te faciliteren. Na identificatie van de te bespreken noden en belangen helpt de bemiddelaar de partijen oplossingen te vinden die deze belangen en noden respecteren en met de bedoeling een schriftelijk akkoord op te stellen dat de partijen desgewenst door de rechtbank kunnen laten homologeren.

  Belmed-partnerLogo-belmed

  Laatst bijgewerkt
  20 september 2022