Table of Contents

  Adres:
  Etikhovestraat 6
  9680 Maarkedal 
  Tel : +32 55 235 207
  Fax : +32 55 235 108 
  Mob : +32 479 26 55 36 
  E-mail: hilde@lawdv.com
  Website: www.lawfirmdewolf.com 

  Een bemiddelingsaanvraag indienen
  via Belmed

  Voor welke problemen?

  handelsgeschillen die betrekking hebben op:

  • Consumptiegoederen
  • Algemene diensten aan de consument
  • gezondheid
  • onderwijs

  Kosten

  Tijdens een eerste contact zal ik controleren of uw geschil minnelijk kan worden behandeld of niet. Ik zal u alle nuttige informatie geven over mijn mogelijke interventie. Mijn tarief zal pas van toepassing zijn wanneer jij en de andere partij mij formeel mijn missie hebben toegewezen.

  De kostprijs van een bemiddeling wordt gelijkmatig verdeeld over de partijen, behoudens andersluidende overeenkomst.
  Het uurtarief voor een bemiddeling bedraagt 181,50 euro (btw inbegrepen), te verdelen tussen de partijen.
  Alvorens een bemiddeling op te starten wordt aan elke partij gevraagd om een provisie te storten van 75 euro die aansluitend verrekend wordt op de eindafrekening.
  Verplaatsingskosten, inclusief verplaatsingstijd, worden aangerekend aan 0,5 euro per km.
  Financiële hulp via rechtsbijstand is mogelijk.

  Talen

  Talen waarin de procedure kan worden gevoerd: Nederlands en Frans.

  Territoriale bevoegdheid

  • Provincie WestVlaanderen

  • Provincie OostVlaanderen

  • Het Waasland

  • Provincie Henegouwen

  Toegangsvoorwaarden

  U bent als natuurlijke persoon of rechtspersoon betrokken in het geschil en kan persoonlijk optreden als partij in de bemiddeling.

  Hoe werkt het?

  Hilde Van Parys is erkend bemiddelaar in familiale zaken en in burgerlijke en handelszaken overeenkomstig artikel 1727 § 6 van de wet van 21 februari 2005. Zij is lid van diverse bemiddelingsfora.
  De bemiddelaar treedt op voor en wordt aanvaard door beide partijen.
  De bemiddelaar begeleidt partijen in het zoeken naar een oplossing die tegemoetkomt aan de bekommernissen van beide partijen.
  In tegenstelling tot een gerechtelijke procedure, waarbij een rechter aan partijen een oplossing oplegt, zijn het in een bemiddelingsprocedure de partijen zelf die tot een oplossing proberen te komen.

  Bemiddelingsprotocol

  Bemiddelingsprotocol (DOC, 39.5 KB)

  Belmed-partnerLogo-belmed

  Laatst bijgewerkt
  18 januari 2023