Table of Contents

  Adres:
  Steenkuilstraat 56
  3650 DILSEN-STOKKEM

  Tel.: +32 89 75 70 09
  Fax: +32 89 75 46 61
  Gsm: +32 475 473 219
  E-mail: info@deskundige.be
  Website: www.deskundige.be

  Een bemiddelingsaanvraag indienen
  via Belmed

  Voor welke problemen?

  Handelsgeschillen die betrekking hebben op :

  Algemene diensten aan consumenten :

  • Bouw van nieuwe huizen
  • Onderhoud en herstelling van de woning (door gespecialiseerde loodsgieters, dakwerkers, verwarmingstechnici, …)

  Geschillen betreffende de volgende specialiteiten :

  • Stabiliteit, funderingstechnieken
  • Pathologie, vocht en condensatie
  • Thermische isolatie en luchtdichtheid
  • Geluidsisolatie en akoestiek, geluidshinder in gebouwen
  • Vloerbekledingen, dekvloeren (chape)
  • Wand- en plafondbekledingen, bepleisteringen
  • Hellende- en platte daken, parkeerdaken
  • Metselwerk
  • Betonbouw, stortklaar beton, betontechnologie,
   gepolijste betonvloeren
  • Houtbouw, vakwerkbouw en schrijnwerkerij
  • Sanitaire installaties

  Geschillen betreffende machines behalve auto's en computers.

  Geschillen allerhande op bedrijfseconomisch en/of technisch vlak.

  Kosten

  Tijdens een eerste contact zal ik controleren of uw geschil minnelijk kan worden behandeld of niet. Ik zal u alle nuttige informatie geven over mijn mogelijke interventie. Mijn tarief zal pas van toepassing zijn wanneer jij en de andere partij mij formeel mijn missie hebben toegewezen.

  De bemiddelingskosten worden gelijk verdeeld over alle partijen die de bemiddeling aanvragen tenzij anders bepaald :

  • De eerste bemiddelingssessie wordt aangerekend aan 907,5€ (750€ + 21% BTW) te verdelen over de partijen. Dit vaste bedrag omvat zowel de voorbereiding van de zaak als de eerste bemiddelingssessie met de bemiddelaar, als de verplaatsingskosten heen en terug over een afstand tot 100 km. De partijen zullen alle benodigde stukken en informatie overmaken aan de bemiddelaar zodat de bemiddeling kan voorbereid worden.
  • Indien de verplaatsing voor de eerste sessie meer is dan 100 km wordt per bijkomende km 1,21 €/km (21% BTW inbegrepen) reistijd inbegrepen aangerekend.
  • Wanneer een tweede bemiddelingssessie nodig is zal de vergoeding worden berekend op basis van een uurloon van 181,50 €/uur (150€ + 21% BTW).
  • Voor bijkomende sessies worden de verplaatsingskosten aangerekend aan 1,21€/km (1,00 € + 21% BTW) reistijd inbegrepen.

  Deze bedragen gelden voor elke tussenkomst voor, tijdens of na de bemiddelingsbijeenkomst.

  Bij een technische bemiddeling zullen de technische of expertise verrichtingen (voorafgaandelijk technische vaststellingen, metingen of andere deskundige verrichtingen) indien beperkt in tijd gebeuren op basis van hetzelfde tarief.

  Voor eventuele bijkomende expertise verrichtingen of het inwinnen van bijkomende technische adviezen eventueel bij externe adviseurs (sapiteurs) wordt een bestek opgemaakt. De kosten zullen evenredig voorgeschoten worden door de partijen.

  Financiële hulp is mogelijk via rechtsbijstand.

  Talen

  Talen waarin de bemiddeling kan worden gevoerd :

  • Nederlands
  • Frans
  • Duits
  • Engels

  Territoriale bevoegdheid

  Alle provincies

  Toegangsvoorwaarden

  Er zijn geen specifieke toegangsvoorwaarden

  Logo-belmedBelmed-partner

  Laatst bijgewerkt
  1 maart 2024