Table of Contents

  Roland De Wolf

  Adres: C.de Duvedreef 2/26 in 1200 Brussel
  Gsm: + 32 477 48 89 75
  E-mail: roland.de.wolf@fb-mediation.com
  Website: www.fb-mediation.com  

  Voor welke problemen

  Als erkende bemiddelaar in burgerlijke en commerciële bemiddeling op grond van artikel 1727, §6 van het Gerechtelijk Wetboek, concentreer ik mij op de geschillen die betrekking hebben op:

  • Familiale conflicten in relatie tot het familiebedrijf, erfrecht, vermogensbeheer
  • Familiaal bestuur en conflicten in raden van bestuur en aandeelhouderschap
  • BtoB commerciële conflicten
  • KMO overdracht conflicten

  Dit is ook mede mijn lange carrière en ervaring in het sturen van familiale bedrijven, mijn actieve deelname in Raden van Advies en Bestuur en mijn erkenning als familiale adviseur aan de Ehsal.

  Kosten

  Tijdens een eerste contact zal ik controleren of uw geschil minnelijk kan worden behandeld of niet. Ik zal u alle nuttige informatie geven over mijn mogelijke interventie. Mijn tarief zal pas van toepassing zijn wanneer jij en de andere partij mij formeel mijn missie hebben toegewezen.

  Het eerste telefonisch/videoconferentie gesprek van 1 uur om de context goed te begrijpen is gratis. Dit gesprek dient om een mogelijk traject voor te stellen.

  Indien een gunstig gevolg wordt gegeven aan beide kanten om verder te gaan in de gesprekken is de vergoeding 170 euro/uur+btw en 0,5 euro/km exclusief btw. Er wordt een voorschot gevraagd om te starten.

  Kosten worden verdeeld over partijen indien van toepassing.

  Talen

  Talen waarin de bemiddeling kan worden gevoerd:

  Zeer vlot drietalig in spreken en schrijven :

  • Nederlands
  • Frans
  • Engels
  • Duits (wordt verstaan en gesproken, maar niet geschreven)

  Territoriale bevoegdheid

  België

  Ik sta open voor grensoverschrijdende conflicten

  Toegangsvoorwaarden

  Alle partijen zijn vrijwillig bereid om hun geschil voor te leggen aan de bemiddelaar, tenzij gegaan wordt voor een begeleiding naar nieuwe inzichten voor één van de partijen.

  Alle partijen treden op in hoedanigheid van particulier of als rechtsgeldig gemandateerde vertegenwoordiger van een KBO onderneming.

  Hoe werkt het

  • Vooraleer dat partijen aan de onderhandelingstafel komen, is er soms (dikwijls) een psychologisch traject af te leggen met voortschrijdende inzichten. Het begin van een bemiddeling is dus niet noodzakelijk de ondertekening van een protocol. Indien deze inleidingstijd nodig is stel ik mij ter beschikking van de partijen, vergoed a rato van de noden van elke partij om tot andere inzichten te komen.
  • Mijn hoofdaccent ligt in het oplossen van familiale conflicten in relatie tot het familiebedrijf of vermogen. Dit vraagt ook de nodige gevoeligheid voor de situatie van elke belanghebbende rond en in de familiale onderneming.
  • Een protocol levert meerwaarde, maar in sommige gevallen wordt een begeleiding gevraagd om inzichten te creëren rondom de belangen van alle stakeholders.

  Bemiddelingsprotocol

  Een protocol wordt verstuurd voor bespreking na het eerste gesprek.

  Een bemiddelingsaanvraag indienen
  via Belmed

  Belmed-partnerLogo-belmed

  Laatst bijgewerkt
  20 september 2022