Table of Contents

  Adres:

  Rue du Wérihet 3/22
  4052 Beaufays

  Tel.: +32 4 257 52 87
  Gsm: +32 478 30 30 05
  E-mail: carole.coune@lequipage.be
  Website: http://www.lequipage.be/ (enkel beschikbaar in het Frans)

  Een bemiddelingsaanvraag indienen
  via Belmed

  Voor welke problemen?

  Elk geschil inzake:

  • vervoerdiensten;
  • consumptiegoederen: nieuwe of tweedehandse auto’s, andere privévervoermiddelen, onderdelen en accessoires voor voertuigen en andere privévervoermiddelen, boeken/kranten/tijdschriften/schrijfwaren (met uitzondering van postbezorging);
  • algemene diensten aan de consument: makelaarsdiensten, bouw van nieuwe huizen, onderhoud en reparatie van voertuigen en ander vervoer, juridische diensten en accountancy;
  • postdiensten en elektronische communicatie: post- en koeriersdienten, vaste en mobiele telefonie;
  • financiële diensten en verzekeringen: schadeverzekering woning en goederen, schadeverzekering vervoer;
  • vrijetijdsdiensten: diensten van reisbureaus;
  • onderwijs.

  Kosten

  Tijdens een eerste contact zal ik controleren of uw geschil minnelijk kan worden behandeld of niet. Ik zal u alle nuttige informatie geven over mijn mogelijke interventie. Mijn tarief zal pas van toepassing zijn wanneer jij en de andere partij mij formeel mijn missie hebben toegewezen.

  Zodra het dossier is geopend, betaalt (betalen) de partij(en) die om bemiddeling heeft (hebben) verzocht een forfaitair bedrag van 25 euro (voor de eerste stappen en de daarmee samenhangende kosten, en in voorkomend geval, het bemiddelingsprotocol). Dat bedrag zal in mindering worden gebracht bij de definitieve kosten- en honorariastaat.

  Behalve andersluidend akkoord worden de honoraria en kosten in gelijke delen onder de partijen verdeeld.

  Voor de Belmed-dossiers is een bijzonder uurtarief (inclusief btw) vastgelegd:

  • Voor geschillen waarvan de inzet 1000 euro of minder bedraagt: 80 euro/uur
  • Voor geschillen waarvan de inzet tussen 1000 en 2000 euro ligt: 100 euro/uur
  • Voor geschillen waarvan de inzet tussen 2000 en 5000 euro ligt: 130 euro/uur
  • Voor geschillen waarvan de inzet meer dan 5000 euro bedraagt: 150 euro/uur

  Heeft het geschil betrekking op drie partijen of meer, dan worden de honoraria verhoogd met 50 euro per partij (forfait).

  Voor de berekening van de erelonen wordt de tijd in rekening gebracht die werd gespendeerd aan alle wezenlijke stappen of opdrachten voor, tijdens en na de bemiddelingsbijeenkomst (brieven, verslagen, gesprekken, telefoontjes, verplaatsingen, enz.). In bepaalde omstandigheden kan een “hotline” worden ingesteld die is inbegrepen in de honoraria voor bemiddeling ter “ondersteuning” van de bemiddeling.

  Naast de door de bemiddelaar aangerekende tijd worden de verplaatsingskosten gefactureerd tegen 0,484 €/km (inclusief btw).

  De honoraria en kosten worden altijd duidelijk aangekondigd en maken het voorwerp uit van een akkoord vóór de prestaties om verrassingen te vermijden.

  Talen

  Talen waarin de procedure kan worden gevoerd:

  • Frans

  Territoriale bevoegdheid

  • België

  Voorwaarden

  • U moet geprobeerd hebben om het geschil rechtstreeks met de particulier of de onderneming op te lossen, maar zonder succes;
  • U kunt optreden als privépersoon of professional (natuurlijke persoon of rechtspersoon).

  Hoe werkt het?

  Carole Coune is een door de Federale Bemiddelingscommissie erkend bemiddelaar in burgerlijke, familiale en sociale zaken en in handelszaken. Ze geeft le droit de la médiation en la théorie de l’accident aan de Luikse Hogeschool la Haute Ecole de la Province de Liège en staat ook in voor de cursus Approche analytique des différents modes de résolution des conflits in de Master en prévention et gestion des conflits die wordt georganiseerd door HEPL-ULG.

  Bemiddeling is een vrijwillige en vertrouwelijke procedure. De bemiddelaar wakkert dialoog en reflectie aan in een sfeer van respect, vertrouwen en wederzijds luisteren, die creativiteit ten goede komt.

  Soms volstaat een kleine aanzet van de bemiddelaar om uit het conflict te geraken. Soms sleept het conflict zo lang aan en is het zo diepgeworteld, dat er bij voorkeur tijd wordt uitgetrokken om te begrijpen welke val het conflict kan vormen en die om te buigen in een opportuniteit.

  Zonder een oplossing op te leggen of zelfs voor te stellen, begeleidt de bemiddelaar de partijen bij het zoeken naar een onderling akkoord, met inachtneming van de openbare orde en ieders belangen. Als het tot een akkoord komt, kan dat indien nodig door de rechtbank gehomologeerd worden.

  Bemiddelingsprotocol

  Bemiddelingsprotocol downloaden (DOC, 3.3 MB)

  Logo-belmedBelmed-partner

  Laatst bijgewerkt
  1 maart 2024