Table of Contents

  Adres: Quai Marché au poisson – 24 – 7500 TOURNAI
  Tel.: + 32 69 84 23 71
  Gsm: + 32 470 28 22 46
  E-mail: Schaheys.dominique@skynet.be
  Website:  www.solutionmediation.be    

  Voor welke problemen

  Elk commercieel geschil tussen een verkoper en een consument of tussen verkopers en met betrekking tot:

  • Algemene diensten aan consumenten
  • Consumptiegoederen
  • Vrijetijdsbesteding
  • Vervoersdiensten
  • Diensten in verpleeghuizen en thuiszorg

  Kosten

  Tijdens een eerste contact zal ik controleren of uw geschil minnelijk kan worden behandeld of niet. Ik zal u alle nuttige informatie geven over mijn mogelijke interventie. Mijn tarief zal pas van toepassing zijn wanneer jij en de andere partij mij formeel mijn missie hebben toegewezen.

  Bemiddelingskosten 150 euro per uur (vrijgesteld van btw — bijzondere vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen) te verdelen over de partijen (meestal in gelijke delen), plus een forfaitaire vergoeding van 10 % van de vergoedingen met een minimum van 60,50 euro btw incl. (50 euro + btw 21 %); bovendien zijn alle reiskosten in rekening gebracht tegen 1,03 EUR met btw (0,85 EUR + 21 % btw); eventuele uitbetalingen (bv. deskundige interventie, enz.) worden doorberekend aan de kostprijs. 

  Zie het bemiddelingsprotocol.

  Financiële hulp is mogelijk via rechtsbijstand

  Talen

  Talen waarin de bemiddeling kan worden gevoerd :

  • Frans

  Territoriale bevoegdheid

  Provincie Henegouwen

  Toegangsvoorwaarden

  U bent rechtstreeks betrokken bij het geschil en heeft de mogelijkheid om tussenbeide te komen in bemiddeling; je probeerde een minnelijke oplossing te vinden met de andere partij die niet succesvol was.

  Hoe werkt het

  Het bemiddelingsplatform werkt alleen met geaccrediteerde bemiddelaars die de ethiek die specifiek is voor hun functie.

  De bemiddelaar is neutraal; zij wordt in onderling overleg tussen de partijen gekozen.

  Bemiddeling is vrijwillig en vertrouwelijk, met uitzondering van het protocol en elke overeenkomst die de partijen aan het einde van het proces hebben ondertekend.

  De bemiddelaar kan niet getuigen in de rechtbank.

  De overeenkomst tussen de partijen wordt ondertekend door de partijen en de bemiddelaar; het kan door de rechter worden bekrachtigd indien de partijen dit te willen doen; de overeenkomst zal dan de kracht van een oordeel hebben. 

  Als de bemiddeling mislukt, kunnen de partijen juridische stappen ondernemen.

  Bemiddelingsprotocol

  Protocole en matière civile et commerciale (alleen beschikbaar in het FR)

  Een bemiddelingsaanvraag indienen
  via Belmed

  Belmed-partnerLogo-belmed

  Laatst bijgewerkt
  20 september 2022