De Belgische Franchise Federatie promoot buitengerechtelijke geschillenregeling voor geschillen tussen franchisegevers en franchisenemers.  Ze beveelt haar leden aan om in hun overeenkomsten een bepaling op te nemen die voorziet in het gebruik van minnelijke schikking.  Ook stelt ze twee mogelijkheden voor minnelijke schikking voor:

  •  via verzoening: een comité van 3 personen die franchisegevers en franchisenemers vertegenwoordigen en een onafhankelijke expert (bemiddelaar) helpen de partijen een oplossing te vinden;
  • via bemiddeling: door een erkende bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken.

Franchisegevers die lid zijn van de Belgische Franchise Federatie en hun franchisenemers kunnen gebruik maken van verzoening en/of bemiddeling.

Niet-aangesloten franchisegevers en hun franchisenemers kunnen via de federatie een beroep doen op bemiddeling:

  • hetzij op gemeenschappelijk verzoek van de partijen die het niet eens zijn over de aanduiding van de bemiddelaar,
  • hetzij op verzoek van één van de partijen wanneer hun overeenkomst een bemiddelingsclausule inhoudt en de partijen het niet eens zijn over de keuze van de bemiddelaar.

Die bemiddelaars en andere zijn bovendien Belmed-partners. Raadpleeg onze zoekmachine of uw geschil de franchiseovereenkomst wel of niet betreft.

Laatst bijgewerkt
5 september 2022