Table of Contents

  Guy De Praetere

  Adres: Zeemeeuwenstraat 1 bus 0101, 8670 Koksijde
  Gsm: + 32 477 83 61 15
  E-mail: info@conflictbemiddelingskantoor.be
  Website: www.conflictbemiddelingskantoor.be

  Voor welke problemen

  Geschillen b2c (tussen consument en professioneel) en b2b (tussen ondernemers/vrije beroepers), die betrekking hebben op:

  • algemene handelsgeschillen
  • algemene klantendiensten
  • financiële diensten
  • overige goederen en diensten

  Bijzondere specialisatie in :

  • financiële diensten (banken, verzekerings- en kredietmaatschappijen, …)
  • dienstensector (immo-makelaardij, juridische diensten, accountancy en andere vrije beroepers..)
  • bouwsector

  Kosten

  Tijdens een eerste contact zal ik controleren of uw geschil minnelijk kan worden behandeld of niet. Ik zal u alle nuttige informatie geven over mijn mogelijke interventie. Mijn tarief zal pas van toepassing zijn wanneer jij en de andere partij mij formeel mijn missie hebben toegewezen.

  • Eerste kennismakingsgesprek (max 15 min telefonisch) : gratis
  • Algemene info bemiddeling (max 15 min telefonisch) : gratis
  • Erelonen : basistarief 50 euro/uur btw inbegrepen (te betalen door elke partij afzonderlijk)
  • (bij hoogdringendheid of weekend verhoging met 50 %)
  • Locatiekosten : gratis op kantoor
  • Opmaak bemiddelingsprotocol : 50 euro (forfait) (te betalen door elke partij afzonderlijk)
  • Eventuele andere kosten (tolken, experten, externe locatiekosten, postzegels, co-bemiddeling…): doorrekening aan kostprijs, worden vooraf besproken met de cliënt.

  De facturatie bestaat uit erelonen en (eventueel) andere kosten en wordt verdeeld onder de partijen. Er wordt standaard voorschotten onder de vorm van provisies opgevraagd. U hebt recht op een gedetailleerd overzicht. De facturen zijn contant en zonder aftrek contante betaling betaalbaar. Bij wanbetaling kan de dienstverlening opgeschort worden tot volledige betaling heeft plaatsgevonden en wordt de factuur zonder bijkomende ingebrekestelling verhoogd met 10%.

  De recentste versie vindt u op website www.conflictbemiddelingskantoor.be/be/docs/tarieven; de definitieve tariefvoorwaarden worden in detail vastgelegd in het bemiddelingsprotocol.

  Financiële hulp via rechtsbijstand is mogelijk : http://www.belgium.be/nl/justitie/slachtoffer/rechtsbijstand/kosten/

  Talen

  Talen waarin de bemiddeling kan worden gevoerd :

  • Nederlands

  Territoriale bevoegdheid

  • Provincie Oost-Vlaanderen
  • Provincie West-Vlaanderen
  • Provincie Antwerpen
  • Provincie Limburg
  • Provincie Vlaams-Brabant en Brussel

  Toegangsvoorwaarden

  • U bent 18 jaar en kunt als natuurlijke persoon of rechtspersoon optreden als partij in de bemiddeling.
  • U hebt al contact opgenomen met de andere partij om uw probleem te melden en er is een bereidheid van beide partijen om het conflict in bemiddeling proberen op te lossen.
  • U stemt in met ons Privacybeleid (te consulteren op onze website)

  Hoe werkt het

  Guy De Praetere is door de Federale Bemiddelingscommissie erkend als bemiddelaar in handelszaken.

  Een erkende bemiddelaar is neutraal, onpartijdig en onafhankelijk. Beide partijen zijn voor hem gelijkwaardig en elkaars visies zijn even belangrijk. Hij probeert als een balancerende brug de communicatie tussen de partijen in een serene sfeer te bevorderen teneinde een akkoord op maat te bewerkstelligen, waarin de bekommernissen en belangen van éénieder terug te vinden zijn.

  De gesprekken hebben een strikt vertrouwelijk karakter. Elke partij is volledig vrij om bemiddeling op te starten en te beëindigen.

  Een gehomologeerd wederzijds akkoord van een erkende bemiddelaar heeft dezelfde gevolgen als een vonnis.

  Consulteer ook eens onze website www.conflictbemiddelingskantoor.be/hoe-verloopt-uw-bemiddeling

  Bemiddelingsprotocol

  Overeenkomstig de deontologische code van de Federale Bemiddelingscommissie wordt er na het korte informatieve kennismakingsgesprek doch voor de aanvang van de bemiddeling een bemiddelingsprotocol opgesteld met de vereiste vermeldingen zoals oa coördinaten van de partijen, omschrijving conflict, facturatie…

  Dit protocol is auteursrechtelijk beschermd.

  Een bemiddelingsaanvraag indienen
  via Belmed

  Belmed-partnerLogo-belmed

  Laatst bijgewerkt
  1 maart 2024