Table of Contents

  Adres 1: Rue de viemme, 46. 4317 Faimes

  Adres 2: Avenue de Tunisie, 30. 4300 Waremme.

  Adres 3: Bd de la Sauvenière, 73/206, 4000 Luik

  Gsm: +32 478 12 63 36
  E-mail: gayetelmounabelmkaddem@gmail.com
  Social media linkedin:
  www.linkedin.com/in/gayet-el-mouna-belmkaddem-47923b169/

  Voor welke problemen 

  Geschillen die betrekking hebben op:

  • Commerciële distributie (verkoopconcessie, agentuur, franchising)
  • Mededingingsrecht, handelspraktijken, oneerlijke concurrentie, onrechtmatige praktijken, misbruik van economische afhankelijkheid
  • Conflicten inzake vastgoed
  • Postdiensten en telecommunicatie
  • Energie en water
  • Conflicten tussen aandeelhouders
  • Financiële conflicten
  • Alle commerciële geschillen (contracten, auteursrechten, intellectuele rechten, bankzaken, verzekeringen, handelshuur, enz.).

  Kosten

  50 euro dossierkosten

  60 euro/uur. In geval van verplaatsingen dient rekening te worden gehouden met extra kosten (0,75 euro/km).

  Ik werk onder de bijzondere vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen, btw niet aftrekbaar

  Financiële hulp is mogelijk via rechtsbijstand

  Talen

  Talen waarin de procedure kan worden gevoerd:

  • Frans
  • Engels

  Territoriale bevoegdheid  

  Nationale geschillen

  Toegangsvoorwaarden

  • Meerderjarig zijn
  • Een betrokken partij zijn of naar behoren gemachtigd zijn door een van de betrokken partijen
  • Voor zover mogelijk, niet in een proces verwikkeld zijn

  Hoe werkt het?

  -er wordt een eerste informatiesessie georganiseerd, fysiek of online

  -als de partijen het erover eens zijn bemiddeling op te starten, wordt het bemiddelingsprotocol (= opdracht van de bemiddelaar) ondertekend;

  -start van de procedure

  -als de partijen een oplossing vinden, wordt een bemiddelingsakkoord opgesteld en ondertekend

  Bemiddelingsprotocol

  Het bemiddelingsprotocol maakt het voorwerp uit van een eerste bespreking tussen de partijen.   Het omvat gewoonlijk de identificatie van de partijen, wat in het geschil op het spel staat en de relevante wettelijke bepalingen.

  Een bemiddelingsaanvraag indienen
  via Belmed

  Belmed-partnerLogo-belmed

  Laatst bijgewerkt
  1 maart 2024